Innostavia työkaluja digitaitojen kehittämiseen ja tunnustamiseen - Osaamismerkkien uusi tuleminen
Analytics Assessment Good practices Learning environments osaamismerkit Personalized Learning Teachership

Innostavia työkaluja digitaitojen kehittämiseen ja tunnustamiseen - Osaamismerkkien uusi tuleminen
Kouluttaja  at Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajankoulutus


Workshop järjestetään Scandic Aulangolla tilassa 23.


Digitaaliset osaamismerkit ovat loistava tapa tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin hankittua osaamista, tukea elinikäistä oppimista sekä motivoida hauskalla ja pelillistetyllä tavalla oman osaamisen kehittämiseen. Osaamismerkit eivät ole enää koulutuksen kentällä täysin uusi asia, vaan ne ovat jo vakiinnuttaneet asemaansa monissa organisaatioissa ja yksittäisten pioneerien kokeiluista on siirrytty kohti valtakunnallisia ja virallisesti tunnustettuja osaamismerkistöjä. Tässä osaamismerkkeihin syventyvässä puolen päivän workshopissa syvennytään Osuvat taidot -osaamismerkkeihin ja osaamisen arviointiin.  

 

  • Digitaitojen kehittäminen osaamismerkkien avulla

  • OSUVAT TAIDOT: Valtakunnallinen kansalaisten perusdigitaitojen osaamismerkistö ja sen hyödyntäminen eri kouluasteilla ja vapaan sivistystyön kentällä

  • Digiosaamisen arviointi osaamismerkkien avulla 

Workshoppiin voivat osallistua sellaiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet osaamismerkkien hyödyntämisestä tai hyödyntävät jo osaamismerkkejä omassa toiminnassaan. Workshop koostuu asiantuntijapuheenvuoroista ja toiminnallisesta työpajaosuudesta, jossa osallistujat saavat omakohtaista kokemusta digitaitojen osaamisen osoittamiseen ja arviointiin.  

 

Workshopissa esitellään Osuvat taidot: Valtakunnallinen digitaalisten perustaitojen osaamismerkistö, joka mahdollistaa digiosaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen niin formaalin kuin informaalin koulutuksen kentällä. Osallistujat pääsevät tutustumaan digitaitomerkkeihin ja kuulemaan millaisia kokemuksia olemme saaneet niiden pilotoinnista ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön kentällä. Lisäksi workshopissa osallistujat saavat asiantuntijoilta käytännön vinkkejä osaamismerkkien hyödyntämiseen osaamisen osoittamisessa ja arvioinnissa.  

 

 

Osallistujilla on hyvä olla oma kannettava tietokone tai tabletti työpajatyöskentelyä varten.