KiVAKO – Digitaalinen muutos korkeakoulujen kieltenopetuksessa
Cooperation Distance education Language education
Location: Esityssali 23 -
Chairperson: Teemu Leinonen
Time: 12/2/21, 4:30 PM - 5:00 PM (30 minutes)
Target group: University of applied sciences: Teachers

KiVAKO – Digitaalinen muutos korkeakoulujen kieltenopetuksessa
lehtori  at Satakunnan ammattikorkeakoulu mari.linna@samk.fi


Kanerva Aria
Kanerva Aria Lehtori  at LAB-ammattikorkeakoulu aria.kanerva@lamk.fi +359 44 708 0629

Linna Mari
Linna Mari Lehtori, tiimivastaava  at Satakunnan ammattikorkeakoulu mari.linna@samk.fi +358 44 710 3472

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti helmikuussa 2017 selvityshankkeen Suomen nykyisen kielivarannon tilasta ja tasosta sekä kehittämistarpeista. Kielitaitotarpeet ovat moninaisia, mutta kielten opiskelu on yksipuolistunut. Kansallisen kielikoulutuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on suomalaisten kielitaidon, maan kielellisen monimuotoisuuden ja kansainvälisyyden vahvistaminen. Valinnaisten kieliopintojen kysyntä on valtakunnallisesti suurta, mutta korkeakoulut eivät yksin pysty vastaamaan työ- ja elinkeinoelämän vaateeseen.   

KiVAKO (Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa) on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Toimikaudella 2018 - 2020 kehittämishankkeissa on keskitytty korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön ja avoimiin digitaalisiin oppimisympäristöihin. Kärkihankerahoituksella on luotu edellytyksiä elinikäiselle, ajasta ja paikasta riippumattomalle oppimiselle.  

Hankkeessa kehitetään 26 korkeakoulun yhteistä vieraiden kielten avointa tarjontaa verkossa. Hankkeessa laaditaan digipedagogisia oppimispolkuja alkeista aina edistyneelle tasolle. KiVAKOssa työskentelee n. 80 kieltenopetuksen asiantuntijaa eri kieli- ja hankeryhmissä. Mukana ovat saksa, venäjä, espanja, ranska, italia, kiina, portugali, japani, viro, viittomakieli ja korea. Kieliryhmien lisäksi yhtenä osahankkeena työskentelee monikielinen eTandem-ryhmä. Tandem-oppiminen on vertaisparityöskentelyä, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan. eTandem mahdollistaa tandemoppimisen silloin, kun opiskelijapari ei asu samalla paikkakunnalla. KiVAKOn keskeisiä osia ovat myös työkalut kielitaidon itsearviointiin sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.  

Hanke käynnistyi vuonna 2018. Ensimmäiset pilottikurssit järjestettiin syksyllä 2019, ja niille ilmoittautui lähes 700 opiskelijaa. Kolme suosituinta kurssia olivat espanjan, italian ja saksan alkeista lähtevät opinnot. Kaikki pilottikurssit herättivät runsaasti kiinnostusta poikki korkeakoulukentän. Syksyn opintojaksoista saadun palautteen pohjalta pilotointia jatketaan vuonna 2020.  

Kieliryhmien opettajat lähtivät valtakunnalliseen hanketyöhön erilaisilla tietoteknisillä taidoilla ja hyvin heterogeenisistä digipedagogisista lähtökohdista. Tämä on huomioitu hankkeessa järjestämällä digipedamentorointia. KiVAKOn opintotarjonta toteutetaan DigiCampuksen luomassa korkeakoulujen yhteisessä Moodle-oppimisympäristössä. Suunnitteilla on n. 170 opintopisteen, 50 opintojakson laajuinen tarjonta cc by-nc-sa -lisensoituja 3 - 5 op verkkokielikursseja. Opintotarjonnan sisältöjen luomisessa on hyödynnetty DigiCampuksen tarjoamaa monipuolista H5P-työkalua ja opetusvideoissa on käytetty mm. Lightboardia, läpinäkyvää liitutaulua.  

Hankkeessa työskentelevät eri korkeakoulujen kieltenopettajat ovat saaneet kokea valtakunnallisen yhteistyön voiman yhteisen unelman tavoittelussa ja toteuttamisessa. He ovat löytäneet toimivia digipedagogisia käytänteitä yrityksen, erehdyksen ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. Uusien teknologioiden tuominen kieltenopetukseen on haastanut opettajat pois arjesta uusille epämukavuusalueille. Valinnaisten kieliopintojen verkkotarjonta on laajentunut merkittävästi.  

KiVAKO-hankkeen päättymisen jälkeen opintotarjontaa on tarkoitus toteuttaa ja ylläpitää korkeakoulujen yhteisellä, hallinnollisella rotaatiomallilla. Tämä on hankeosallistujien yhteinen tahtotila ja unelma. Hankkeen myötä on syntynyt lisäksi valtakunnallinen yhteistyöverkosto tukemaan opettajien digipedagogista osaamista ja asiantuntijuutta korkeakoulujen kieltenopetuksessa.