Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Tiimijakso - Tietotekniikka "pakolliseksi" lukiossa
Education technology projektiopiskelu tieto- ja viestintäteknologia
Location: Esityssali 35 -
Time: 3/22/19, 11:00 AM - 11:30 AM (30 minutes)
Target group: General upper secondary school teachers

Tiimijakso - Tietotekniikka "pakolliseksi" lukiossa
Lehtori  at Oulun kaupunki/Kiimingin Lukio jussi.tyni@eduouka.fi


Kalliokoski Anna
Kalliokoski Anna Lehtori  at Oulun kaupunki/Kiimingin Lukio anna.kalliokoski@eduouka.fi +358405660590

Tyni Jussi
Tyni Jussi Lehtori  at Oulun kaupunki/Kiimingin Lukio jussi.tyni@eduouka.fi +358415443768

Tietotekniikka ei ole lukiossa pakollinen oppiaine. Kiimingin lukiossa tietotekniikan peruskurssi kuitenkin syötettiin tiimijakson avulla lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille ”pakollisena”. Tässä esityksessä käydään lyhyesti läpi, mikä tiimijakso on ja miten tiimijakso käytännössä toteutettiin. 

Esityksessä keskitytään esimerkiksi jakson rakenteeseen, aikatauluihin ja työtapoihin. Pääpaino on siinä, miten tietotekniikan kurssi sopi tiimijaksolle ja mitä tietoteknisiä työkaluja saatiin sisällytettyä opetukseen.  Käytännön esimerkkien kautta esitellään, miten opiskelijat sovelsivat tiimijakson aikana oppimiaan tietoteknisiä taitoja yksilö- ja tiimitehtävissä. Äidinkielen ja kirjallisuuden näkökulmasta tarkastellaan, miten opiskelijat ovat tiimijakson jälkeen pystyneet kursseilla hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa.