Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on 20. maaliskuuta 2019 klo 10.00.00 +0200
Tiimijakso - Tietotekniikka "pakolliseksi" lukiossa
Opetusteknologia projektiopiskelu tieto- ja viestintäteknologia
Paikka: Esityssali 35 -
Ajankohta: 22.3.2019 11.00 - 11.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Lukion opettajat

Tiimijakso - Tietotekniikka "pakolliseksi" lukiossa
Lehtori  at Oulun kaupunki/Kiimingin Lukio jussi.tyni@eduouka.fi


Kalliokoski Anna
Kalliokoski Anna Lehtori  at Oulun kaupunki/Kiimingin Lukio anna.kalliokoski@eduouka.fi +358405660590

Tyni Jussi
Tyni Jussi Lehtori  at Oulun kaupunki/Kiimingin Lukio jussi.tyni@eduouka.fi +358415443768

Tietotekniikka ei ole lukiossa pakollinen oppiaine. Kiimingin lukiossa tietotekniikan peruskurssi kuitenkin syötettiin tiimijakson avulla lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille ”pakollisena”. Tässä esityksessä käydään lyhyesti läpi, mikä tiimijakso on ja miten tiimijakso käytännössä toteutettiin. 

Esityksessä keskitytään esimerkiksi jakson rakenteeseen, aikatauluihin ja työtapoihin. Pääpaino on siinä, miten tietotekniikan kurssi sopi tiimijaksolle ja mitä tietoteknisiä työkaluja saatiin sisällytettyä opetukseen.  Käytännön esimerkkien kautta esitellään, miten opiskelijat sovelsivat tiimijakson aikana oppimiaan tietoteknisiä taitoja yksilö- ja tiimitehtävissä. Äidinkielen ja kirjallisuuden näkökulmasta tarkastellaan, miten opiskelijat ovat tiimijakson jälkeen pystyneet kursseilla hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa.