Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi
Analytics motivaatio ja oppiminen opetuksen kehittäminen
Location: Esityssali 24 -
Time: 3/21/19, 2:30 PM - 3:00 PM (30 minutes)
Target group: Basic education/general upper secondary education: Experts, planners, supervisors, coordinators

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi
Projektipäällikkö  at Suomen eOppimiskeskus ry kaisa.honkonen@eoppimiskeskus.fi


Honkonen Kaisa
Honkonen Kaisa projektipäällikkö  at Suomen eOppimiskeskus ry kaisa.honkonen@eoppimiskeskus.fi 0505954573

Kaila Erkki
Kaila Erkki Tutkija  at Turun Yliopisto, Oppimisanalytiikan keskus, ViLLE-tiimi ertaka@utu.fi 0407085431

Oppimisanalytiikan käyttöönotto vaatii opettajilta uusia taitoja. Vaikka sähköisiä oppimisympäristöjä on ollut käytössä vuosituhannen alusta, sähköisiä materiaaleja on vielä vähän käytössä. Opettajilla ei ole taitoja hyödyntää järjestelmien keräämää oppimisdataa analyyttisesti eikä suunnitelmallisia tapoja toimia hälyytysindikaattorien pohjalta.

 

Järjestimme kahdeksan kuukautta kestävän koulutuksen, jonka tavoitteena oli oppimisanalytiikan tehokas ja tarkoituksenmukainen hyödyntäminen osana opettajan arkea. Koulutukseen sisältyi viisi lähipäivää, joiden aikana käytiin läpi sähköisen opetuksen ja oppimisanalytiikan menetelmiä, käytännön oppimisanalytiikka ja analytiikkaan liittyviä eettisiä ongelmia ja tietosuoja-asioita, erityisesti EU:n viime keväänä voimaan astuneen tietosuojalain kannalta. Lisäksi koulutukseen kuului verkkotapaamisia, joissa kurssin opettajat ja vierailevat luennoitsijat täydensivät lähipäivinä käsiteltyjä asioita.

 

Koulutuksessa pyrittiin käytännönläheisyyteen: kahdeksan kuukauden aikana kaikki koulutukseen osallistuneet opettajat toteuttivat sähköisen oppimateriaalikokonaisuuden omaan käyttöönsä tai vaihtoehtoisesti selvittivät oppimisanalytiikan käyttömahdollisuuksia opetuksessaan tai oppilaitoksessaan. Aiheet vaihtelivat kielten opetuksesta ja luma-aineista yhteiskuntaoppiin ja opinto-ohjaukseen. Lähipäivien aikana käytiin läpi työpajapohjaisesti esimerkiksi sähköisten materiaalien tuottaminen sekä oppimisdatan tilastollinen analysointi ja visualisointi. Lähipäivistä osa oli varattu omien projektien työstämiseen ohjaajien opastamana.    

 

Palautteen perusteella opettajat olivat erittäin innostuneita. Aihe oli tullut monelle vastaan, mutta aikaa pedagogiselle keskustelulle ja käytännön kokeiluille ei ole ollut. Samalla hallinnolliset haasteet kuten GDPR:n huomioiminen ei ole opettajille arkea. Valtaosa opettajista sai toteutettua mielekkään kokonaisuuden ja otettua sen käyttöön omassa opetuksessaan.

 

Esityksessä käydään läpi koulutuksen sisältö ja periaatteet sekä esitellään esimerkkinä muutamia koulutuksen tuloksena valmistuneita projekteja. Lisäksi esitetään kokemusten pohjalta ajatuksia siitä, miten oppimisanalytiikka ja sähköistä opetusta voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti kouluttaa opettajille ja millaisia vaatimuksia koulutusmallin monistettavuus tuo mukanaan.