Näkökulmia digitalisoituvan pedagogiikan johtamiseen korkeakouluissa: strategian, toimintakulttuurin ja osaamisen johtaminen
digitalisaatio Leadership pedagoginen muutos
Location: Esityssali 36 -
Chairperson: Matti Ranta
Time: 3/22/19, 11:45 AM - 12:15 PM (30 minutes)
Target group: Higher education institutions: Principals and leaders

Näkökulmia digitalisoituvan pedagogiikan johtamiseen korkeakouluissa: strategian, toimintakulttuurin ja osaamisen johtaminen
verkkopedagogiikan suunnittelija  at JAMK Liiketalous ilona.laakkonen@jamk.fi


Esityksessä verkkopedagogiikan ja johtamisen osaajat laittavat ajatuksensa yhteen ja pureutuvat korkeakoulujen digitalisaatioon johtamisen näkökulmasta. Digiloikka on muodostunut muotisanaksi, mutta digitalisaatiossa ei ole niinkään kyse nopeasta muutoksesta tilasta toiseen, teknologioiden ja taitojen nopeasta omaksumisesta, vaan vähittäisestä, syvällisestä ja systemaattisesta muutoksesta siinä, miten teemme työtä koulutuksen kehittäjinä, opettajina ja johtajina. Pureudumme näihin muutoksiin kolmen johtamisnäkökulman - vision ja strategian, toimintakulttuurin sekä osaamisen - kautta.

Edistyneillä korkeakouluilla on jo tulevaisuusorientoituneet visiot ja strategiat, joissa digitalisaatio on mukana keskeisenä osana. Mutta miten voidaan varmistaa, että osaamme visioida tulevaisuutta oikein ja toisaalta niin, että se on käyttökelpoista myös käytännön toimijoiden kannalta. Miten strategiasta johdetut toimenpiteet saadaan käytäntöön? Uudet teknologiat ovat usein disruptiivisia, mutta johtamisen ei tarvitse sitä olla.

Entä millaisia muutoksia onnistunut digitalisaatio aiheuttaa korkekoulujen toimintakulttuurille? Jatkammeko entisenlaista toimintaa, mutta uusin välinein, vai pitäisikö tapahtua muutoksia, jotka heijastelevat syvällisemmin myös digitaalisen maailman toimintatapoja, arvoja ja käytänteitä? Miten toimintakulttuurin muutosta voidaan johtaa?

Entä mitä tarkoitetaan digipedagogisella osaamisella? Puhummeko yksilön vai koko yhteisön osaamisesta? Vai jopa kyvykkyydestä tai suorituskyvystä? Pystytäänkö osaamista määrittelemään ja millaisia välineitä, tukea ja johtamista opettajat tarvitsevat?

Esityksemme perustuu tieteidenväliseen vuoropuheluun ja käytännön kokemuksiimme johtamisen, opetuksen, korkeakoulupedagogiikan kehittämisen ja tutkimuksen parissa.