ROBOKUMMI – robotiikkaa kummitoimintana
Opetusteknologia Oppimisympäristöt Robotiikka
Paikka: Esityssali 12 -
Puheenjohtaja: Tuula Havonen
Ajankohta: 18.4.2024 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Esiopetuksen henkilöstö
  • Luokanopettajat

Korkeaniemi Arttu hankeopettaja  at Ilmajoen kunta, DIGIKUMMI-hanke


Korkeaniemi Arttu , väitöskirjatutkija
Ilmajoen kunta, DIGIKUMMI-hanke

Nopeasti digitalisoituvassa yhteiskunnassa digitaitoja sekä digitaalista- ja teknologista lukutaitoa tarvitaan yhä nuoremmalla iällä. ROBOKUMMI-tutkimus pyrkii luomaan ohjelmoinnin ja robotiikan oppimisen toimintamallia, jolla pystytään tukemaan näiden taitojen kehittymistä esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla. ROBOKUMMI-tutkimus on osa väitöskirjatutkimusta, joka tehdään Turun yliopistolle. ROBOKUMMI-tutkimuksessa vanhemmat oppilaat (4–6. luokkalaiset) opettavat erilaisia ohjelmoinnin ja robotiikan tehtäviä kummiluokilleen (0–2. luokkalaisille) pienryhmissä. Lisäksi oppilaat kirjoittavat yhdessä oppimispäiväkirjan, jossa pohditaan tehtyjä robotiikka-aktiviteetteja. 

Tutkimuksessa tutkitaan esi- ja alkuopetusikäisten lasten teknologisen lukutaidon kehittymistä ohjelmoinnin ja robotiikan oppimisessa. ROBOKUMMI-toimintamalli on osa Ilmajoen kunnan DIGIKUMMI-hanketta. DIGIKUMMI-hanke on kehittämishanke, jossa luodaan Ilmajoen kunnan esi- ja perusopetukseen yhtenäiset perusteet digitaalisten taitojen (digitaidot) oppimiselle ja opettamiselle. Tutkimus toteutetaan opetusinterventiona yhdessä ilmajokelaisessa alakoulussa. Esityksessä pureudutaan tutkimuksen alustaviin tuloksiin sekä ROBOKUMMI-toimintamalliin digitaitojen kehittämistä tukevana toimintatapana. Liitteenä tutkimuksen tiedote, josta löytyy tarkempia tietoja tutkimuksesta.