Parviälykkäitä tekoja digiosaamiseen!
Opetusteknologia Oppimisympäristöt Tekoäly
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Sanna Vahtivuori-Hänninen
Ajankohta: 18.4.2024 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • Esiopetuksen henkilöstö
  • Luokanopettajat
  • Peruskoulun aineenopettajat

Toivanen Tero tvt-kehittäjäkoordinaattori, erityisluokanopettaja  at Espoon kaupunki


Kallio Tuukka , tvt-kehittäjäopettaja, luokanopettaja
Espoon kaupunki

Toivanen Tero , tvt-kehittäjäkoordinaattori, erityisluokanopettaja
Espoon kaupunki

Vinni Pauli , tvt-kehittäjäkoordinaattori, luokanopettaja
Espoon kaupunki

Tervetuloa innostumaan parviälykkäästä digiosaamisen edistämisestä! Espoon esi- ja perusopetuksen opettajat ja oppilaat ovat tuottaneet digitekemisen tueksi monikäyttöisen ideapankin. Ideapankissa on  monenlaista innostavaa ja toiminnallista tekemistä. Ideat on tuotettu eri oppiaineiden opetussuunnitelmien tavoitteiden  ja digitaalisten osaaamiskuvausten pohjalta vuosiluokittain.


Yhdenvertaisuuden edistämiseksi digipudokkuudelle pitää tehdä stop! Digitaalistuva arki vaatii meiltä jatkuvaa oppimista, innostumista ja osaamista. Opetuksen järjestäjät varmistavat omalta osaltaan, että kaikki lapset ja nuoret selviytyvät digitaalistuvassa arjessa. Digitaitoisella lapsella ja nuorella on kyky osallistua ja vaikuttaa. Hyvät digitaaliset taidot luovat onnistumisen kokemuksia ja iloa oppilaille ja opettajille. 

Opettajat demoavat helppokäyttöistä ja avointa digipalvelua, joka edistää oppilaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia digitaalisen osaamisen, medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen taitoja. Ideapankin sisältöjen tuottamisessa on hyödynnetty myös tekoälyä.

Palvelu tukee eheää digioppimisen polkua esiopetuksesta perusopetuksen päättymiseen asti. Ideapankin avulla lasten ja nuorten valmiudet digitaitojen oppimiseen vahvistuvat systemaattisesti koko koulun toimintakulttuurissa. Myös opettajat innostuvat oppimaan uutta, kokeilemaan sekä jakamaan ja yhdistämään osaamistaan. Rehtorit ja johtajat saavat tukea digitalisaation strategiseen johtamiseen. Ideapankissa hyödynnettävät ohjelmistot ja sovellukset ovat paikallisesti tietosuojatarkistuksessa hyväksyttyjä ja siten opetuskäytössä turvallisia. 

Digitaalinen osaaminen palvelua tuotetaan Espoon esi- ja perusopetuksen useiden hankkeiden kehittämistyönä. Hankkeita rahoittavat Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Idepankkia ovat tehneet opettajat opettajille, yhteisopettajuutta ja -kehittämistä vahvasti hyödyntäen. Ideapankkia kehitetään edelleen pitkäjänteisesti, tavoiteperusteisesti ja innovatiivisesti. 

Hankekehittämisen aikana on opittu paljon. Kehittämisen aikana on vahvistunut opetussuunnitelmien mukainen käsitys tieto- ja viestintäteknologiasta (TVT) kansalaistaitona. Digitaalinen osaaminen on merkityksellinen osa eri oppiaineita ja esiintyy opetussuunnitelmien mukaisesti sekä oppimisen kohteena että välineenä. Kehittäjäyhteisöissä työskentelyssä on toteutunut yhdessä tekemisen voima. Parviälyllä tekeminen on rikasta ja on tuottanut innovatiivisia tekoja digiosaamiseen. Yhdessä tekemisen aikana kaikki oppivat ja ovat saaneet kokea digi-iloa!