Chromebookien korjaustoiminta ja uusiokäyttö oppijalähtöisesti
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 13 -
Puheenjohtaja: Pekka Ollikainen
Ajankohta: 19.4.2024 13.30 - 14.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä:
  • ICT järjestelmä- ja tukihenkilöt
  • Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Peruskoulun aineenopettajat

Hannula Jani Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija  at Vantaan kaupunki


Hannula Jani , Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija
Vantaan kaupunki

Hermunen Jukka , Lehtori
Vantaan kaupunki

Lassi Petri , Lehtori
Vantaan kaupunki

Luoto Antti , Asiantuntija
Vantaan kaupunki

Koulujen nykyiset suuret laitemäärät tuovat mukanaan myös suuren määrän vanhentuneita ja rikkoutuneita tietokoneita. Esimerkiksi useita vuosia vanhan Chromebook-tietokoneen käyttö opetuksen Chrome OS -ympäristössä ei ole välttämättä enää tietoturvan kannalta mahdollista. Tällainen vanhentuva laite voi kuitenkin olla vielä fyysisesti toimiva. Toisaalta hieman uudemmissa, mutta jo takuuajan ohittaneissa laitteissa saattaa olla jokin pieni fyysinen vika, joka estää laitteen käytön. Tällaisissa tilanteissa vanhentunut tai rikkoutunut laite siirretään tyypillisesti poistoprosessiin. 

Oppijoiden oman aktiivisen roolin ja ympäristövastuullisuuden näkökulmasta tilannetta voidaan kuitenkin parantaa laitteiden korjaustoiminnalla ja uusiokäytöllä. Olemme aloittaneet kahden toisiinsa kytkeytyvän toimintatavan kehittämistä, joiden avulla pyrimme lisäämään oppijoiden mielenkiintoa tietotekniikkaa kohtaan sekä parantamaan laitteiden kierrätysvolyymia. 

1. Chromebook-korjaustyöpajoissa rikkinäisiä laitteita yhdistelemällä tai varaosia hyödyntämällä voidaan korjata fyysisesti rikki menneitä Chromebook-tietokoneita. 

2. Chromebookien uusiokäyttötoiminnassa käytöstä poistetuille Chromebook-tietokoneille on oppijalähtöisesti selvitetty ja toteutettu toimivia Linux-käyttöjärjestelmän asennuksia. 

Chromebook-korjaustyöpajoissa opettajat ja oppilaat ovat voineet yhdessä opetella pieniä tietokoneen korjaustoimenpiteitä kuten rikkoutuneen näppäimen tai näytön vaihtamisia. Helmikuussa 2023 järjestimme tapahtuman, jossa oppilasagentit, oppilaat, opettajat ja opetusrobotiikan asiantuntijat yhdessä korjasivat yli 20 rikkinäistä Chromebookia takaisin kiertoon. Tapahtumaan osallistui 30 oppilasta ja 8 opettajaa. Korjaustoimintaa on tämän lisäksi järjestetty ainakin kolmessa koulussa oppilaiden toimesta. Seuraava tapahtuma järjestetään syksyllä 2023. Toiminnassa on huomioitava muun muassa varaosiksi käytettävien laitteiden poistot laitehallinnasta ja -rekisteristä. 

Chromebookien uusiokäyttötoiminnan osalta olemme pilotoineet yhden aktiivisen oppilaan aloitteesta toimintatapaa, jossa oppilaat selvittävät osana tietotekniikan valinnaisoppiainetta tai kerhoa, miten vanha Chromebook voidaan muuttaa Linux-koneeksi. Toiminnan aluksi vanhentuneen koneen tehdasasetukset palautetaan ja laitteen poisto laitehallinnasta ja -rekisteristä varmistetaan. Oppilaat selvittävät ja toteuttavat koneelle sopivan Linux-käyttöjärjestelmän asennuksen sekä jatkavat koneen asetusten määrittelemistä omaan harrastetoimintaan sopivaksi. Prosessissa oppilaat sitoutuvat yhteisölliseen tiedonrakentamiseen ja näin yhä useampi oppilas ja opettaja saa lisätietoa avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmien asennuksesta ja määrityksistä. Toiminnan tuloksena saatu tietokone voidaan luovuttaa oppilaan henkilökohtaiseen käyttöön. 

Jatkokehityksen kannalta tulemme keräämään ja esittelemään edellä esitettyihin toimintatapoihin liittyviä kokemuksia. On erityisesti kiinnostavaa, lisääkö oppijan henkilökohtaiseen käyttöön luovutettu laite oppijan tietoteknistä harrastuneisuutta. Yhdenvertaisuuden vuoksi uusiokäyttötoiminnan tulisi pilottien jälkeen olla myös koko kunnan oppijoiden saavutettavissa. Tällöin toiminnan tulee laajentua yksittäisen koulun sijasta kunnan rakenteisiin. Tällainen skaalaaminen vaatii henkilöresurssia, mutta myös tietokoneiden ja varaosien sujuvan liikkumisen. Esittelemme ja pohdimme esityksessä tähän liittyviä kokemuksiamme sekä tulevaisuuden suunnitelmiamme. Annamme esityksessä äänen myös oppijoille itselleen.