Robotiikkapakohuone - kokeilu robotiikka-aiheisten opetussisältöjen haltuunottamisesta yläkouluissa
Koodaus käden taidot Robotiikka
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Ismo Apell
Ajankohta: 3.12.2021 11.15 - 11.45 (30 minuuttia)

Robotiikkapakohuone -  kokeilu robotiikka-aiheisten opetussisältöjen haltuunottamisesta yläkouluissa
johtava asiantuntija  at Sitra


Uuden OPSin myötä Helsingin kouluilla oli tarve järjestää yläasteen Teknologian valinnaiskurssi, jonka osana toteutettiin Suomen Koodikoulun valmistelema oppimiskokonaisuus robotiikkaan "Pakohuonepeli". Kurssit olivat menestys ja mahdollistivat luovan suunnittelun, tarinankerronnan, ongelmanratkaisun sekä konkreettisen toteutuksen.

Hankkeen tavoitteina oli mm.

  1. - Tukea yläkoulun opettajaa uuden oppikokonaisuuden (robotiikan) haltuunotossa
  2. - Kasvattaa opettajan käytännön tietotaitoa ohjelmoinnista, automaatiosta ja micro:bit-laitteista
  3. - Saada kouluille jo hankittua robotiikkavälineistöä aktiiviseen käyttöön

Esityksessä käydään läpi palautetta kevään 2019 toteutuksista osallistuneiden opettajien ja oppilaiden näkökulmasta.

  • Valmiiden oppimateriaalien toimivuus opetuksen tukena 
  • Opetuksen haasteet monialaisen kokonaisuuden käytännön toteutuksessa
  • Opettajien osaamisen kehittyminen uuden oppimiskokonaisuuden toteutuksen myötä
  • Oppilaiden palaute oppikokonaisuuden motivoivuuteen ja haastavuuteen liittyen
  • Yhteistyö kunnan ja yksityisen toimijan välillä