Miten videoklippien teko ryhmätyönä onnistuu massakurssilla
Arviointi Etäopetus Opetusteknologia Oppimisympäristöt
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Arra Olavi
Ajankohta: 2.12.2021 17.15 - 17.45 (30 minuuttia)

Miten videoklippien teko ryhmätyönä onnistuu massakurssilla
yliopisto-opettaja  at Helsingin yliopisto


Esittelemme syksyllä 2020 toteutetun verkkokurssin ryhmätyötä. Tavoitteenamme oli osallistaa opiskelijoita digiaineistojen tuottamiseen ja vertaisarviointiin.

Opiskelijoita kurssilla oli yli 300, joten ryhmiä muodostui noin 70. Suurin osa osallistujista oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita, mikä asetti vaatimuksia ohjeistusten selkeydelle ja prosessin sujuvuudelle. Kurssi suoritettiin etäopintoina, jossa yhtenä tehtävänä oli valmistella muutaman minuutin videoklippi ryhmätyönä ja vertaisarvioida palautettuja videoita. 

Käsittelemme, miten ohjeistimme videoiden tekemistä (aikataulutus, videokäsikirjoituksen laatiminen ja videon teko). Esittelemme, miten opiskelijat valitsivat ryhmän ja millaisia digityökaluja opiskelijat käyttivät. Esityksessä kerromme, miten hyödynsimme Moodlen työkaluja, kuten työpaja-aktiviteettia ja arviointimatriisia vertaisarvioinnissa. Esittelemme, miten verkkoluennoilla opiskelijat antoivat palautetta toistensa ryhmätöistä Zoomin annotation-toiminnolla.

Valotamme huolellisen suunnittelun merkitystä verkkopedagogisten ratkaisujen valinnassa; tärkeäksi koimme moniammatillisen yhteistyön sekä digityökalujen testauksen. Esityksessämme kerromme, miten vaiheistimme ohjeistusta ja miten opiskelijoille tiedotettiin kurssin etenemisestä eri vaiheissa. Tässä hyödynnettiin mm. Moodlen videoviesti -toimintoa.

Lopuksi esittelemme opiskelijapalautetta ja omaa pohdintaa, mikä onnistui ja miten kehitämme massakurssin verkkotyöskentelyä jatkossa.