Digitaalinen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille
Arviointi Hyvät käytänteet lukutaito Opetusteknologia
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Anne Rongas
Ajankohta: 3.12.2021 9.00 - 9.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Erityisopettajat

Digitaalinen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille
Hankevastaava  at Niilo Mäki Instituutti maria.paananen@nmi.fi


Toisella asteella arvioidaan joka vuosi kymmenien tuhansien aloittavien opiskelijoiden lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Viimeisen parinkymmenen vuoden ajan tähän on käytetty paperista seulontamenetelmää, jonka haittana on ollut työläys. Digitaalisen lukemisen arvioinnin tarvetta on kasvattanut myös se, että lukeminen on lisääntyvässä määrin siirtynyt verkkopohjaiseksi (sähköiset oppimateriaalit ym.), jolloin on perusteltua se, että myös arviointi suoritetaan samassa kontekstissa.

Nyt julkaistu digitaalinen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointimenetelmä vastaa näihin tarpeisiin. Välinettä ovat käyttäneet jo kymmenet tuhannet toisen asteen opiskelijat, ja vastaava menetelmä on valmistettu nyt myös yläkouluun alakoulun välineen ollessa vielä kehitystyön alla. Toisen asteen opettajat ovat olleet helppokäyttöiseen, tulokset välittömästi kokoavaan arviointimenetelmään tyytyväisiä. Menetelmä on mahdollistanut erityisopettajien ajan vapautumisen varsinaiseen työhön, opiskelijoiden tukemiseen.

Tämä digitaalinen seulontamenetelmä on standardoitu arviointiväline, jonka luotettavuutta on varmennettu satunnaisotantaperustaisesti kerätyllä, kattavalla normiaineistolla. Tehtäviä on kehitetty toimiviksi lukuisien pilotointien pohjalta. Uutta digitaalista lukemisen- ja kirjoittamisen taitojen arviointimenetelmää esitellään sisällön, teknisten ominaisuuksien ja alustan osalta.