Esteettömyyttä vahvistamassa: Virtuaalitodellisuus ja 360-kuvaus autismikirjon henkilön arjen tukena
arjen hallinta elämyksellinen oppiminen Virtuaaliympäristöt
Paikka: Esityssali 21 -
Puheenjohtaja: Leena Vainio
Ajankohta: 22.3.2019 13.15 - 13.45 (30 minuuttia)

Esteettömyyttä vahvistamassa: Virtuaalitodellisuus ja 360-kuvaus autismikirjon henkilön arjen tukena
Pedagoginen asiantuntija  at Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri


Esityksessämme kerromme kokeilustamme, jonka tavoitteena oli virtuaalitodellisuuden keinoin tukea autismikirjon henkilön siirtymätilanteita, toiminnan ohjausta ja suoriutumista erilaisista asiointitehtävistä.

Halusimme tuottaa virtuaalimaailmoja itse käyttämällä 360:n asteen videokuvausta. Tällaisella kuvauksella voi nopeasti tallentaa henkilön omaa arkiympäristöä, säilyttäen kokijalle tärkeät tilat, näkymät ja ihmiset virtuaalimaailmassa mukana. Kokeiluumme osallistui perusopetuksen autismikirjon opetuksen oppilaita kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa olimme kuvanneet 360-kameralla oppilaille vieraassa ympäristössä suoritettavia asiointi - ja siirtymätilannetehtäviä. Toinen vaihe toteutettiin oppilaiden omien koulujen tutuissa oppimisympäristöissä. Siellä kuvattiin ja harjoiteltiin tehtäviä ja toimintoja, joita opettajat ja ohjaajat kokivat oppilaiden tärkeäksi harjoitella

Kokeilumme perusteella virtuaalinen harjoittelu tuki oppilaiden toiminnan ohjausta siirtymätilanteissa, tilan hahmottamista ja asiointitehtäviin osallistuneiden vuorovaikutusta. Myös aiempi tutkimustieto aiheesta tukee tätä tulosta. Motivaatio ja kiinnostus virtuaaliteknologialaitteiston käyttöön oli vahvaa, ja virtuaaliharjoittelun siirtovaikutus käytäntöön oli ilmeinen. Seminaariesityksessämme kerromme tarkemmin kokeilumme eri vaiheista, esittelemme välineistöä, kerromme tulevaisuuden suunnitelmista ja ennen kaikkea jaamme kokemuksiamme ja havaintojamme onnistuneesta kokeilustamme.