OPS-muutos on mahdollisuus
opetussuunnitelma tieto- ja viestintäteknologia visualisointi

OPS-muutos on mahdollisuus
tutkijatohtori  at TTY


Matematiikan OPSin visualisointi ja sähköiset matematiikan kertausmateriaalit suunnataan sekä oppilaiden että sellaisten aloittelevien opettajan avuksi, jotka eivät ole matematiikan aineenopettajia, mutta opettavat kuitenkin matematiikkaa. Oppilaissa kohderyhmää ovat yläkoulussa erityisesti 9. luokan ja 10. luokan matematiikan kertaajat esimerkiksi ennen ammattikoulun pääsykokeita (sähkötekniikka, lähihoitajakoulutus). Pääsykoevalmiuksien vahvistaminen on osaltaan ehkäisemässä syrjäytymistä, koska opiskelupaikan saamisen todennäköisyyttä saadaan nostettua. Oppilaiden lisäksi myös aloittelevat opettajat voivat turvautua pikakertaukseen ennen uuden opettamista tai yhdessä oppilaiden kanssa sijoittaa uudet käsitteet heti esiteltäessä asiaankuuluvaan kontekstiinsa ja silloittaa ne aiemmin opittuun.

Nykyinen opetussuunnitelma painottaa sisältöjen eheyttämistä ja oppilaan metakognitiivisten taitojen tukemista: oppilaan pitää tiedostaa itselleen tehokkaimmat menetelmät oppia. Vaikka esimerkiksi nykyiset matematiikan oppikirjat ja niihin liittyvät oppimateriaalit ovat laadukkaita, opettajilta ja oppilailta puuttuu tarvittavia välineitä kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Tarvitaan jotain, johon voidaan palata ja tukeutua oppikirjasta tai lukuvuodesta huolimatta: jotain mikä kuvaa matematiikan sisältöjä ja olemusta siten, että se auttaa pysymään kartalla siinä mistä ollaan tulossa, missä nyt mennään ja mihin seuraavaksi ollaan menossa. Visuaalisesti havainnollinen matematiikan käsitekartta on tarkoitus pitää näkyvillä luokan seinällä, missä se toimii oppilaan orientoimisen apuna ja opettajien opetuksen eheyttämisen apuna. Käsitekartta auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa. Suunnittelemamme kartta kuvastaa spiraalista opetussuunnitelmaa: matematiikan sisällöt syvenevät luokka-asteittain, menevät limittäin ja liittyvät toisiinsa. Spiraali on kaksiosainen ja koostuu kahdesta matematiikan pääpolusta: geometriasta ja algebrasta. Matematiikan sisällöt asettuvat näille kahdelle oppimispolulle, uusimpana lisäyksinä ohjelmointiin liittyvät ‘algoritmit’ ja ‘logiikka’, jotka sijoittuvat algebran asioiden jatkoksi.

Tämä ITK-posteri on ensimmäinen vaihe matematiikan ja ohjelmoinnin opetusmateriaalin ja -ympäristön kehittämisessä. Samalla se toimii toteutettavan opetuspelin käyttöliittymänä. Pelin tarkoituksena on automatisoida oikean ratkaisustrategian valitseminen. Sovellus hyödyntää oppimisanalytiikkaa eriytyvien opetuspolkujen tarjoamisessa. Oheismateriaalina tarjotaan erikseen opettajan materiaali, jossa olisi tietoa  ja ideoita materiaalin käyttöön ja osa-aluekohtaisia harjoituksia, erityisesti uusiin algoritmien ja logiikan osa-alueisiin liittyen.