Skididialogi: Kuuntele, älä luo ratkaisuja etukäteen!
Skididialogi: Kuuntele, älä luo ratkaisuja etukäteen!
Good practices Learning environments
Target group: Class teachers

Skididialogi: Kuuntele, älä luo ratkaisuja etukäteen!
Hanna-Maria Partanen Projektikoordinaattori  at Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen, Lahden kaupunki hanna-maria.partanen@lahti.fi 0444826679


Larvus Petra , Opetuksen suunnittelija
Lahden kaupunki
petra.larvus@lahti.fi +358444820790

Partanen Hanna-Maria , Projektikoordinaattori
Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen, Lahden kaupunki
hanna-maria.partanen@lahti.fi 0444826679

Posterin pdf-versio

Skididialogilla rakennetaan yhteistä ymmärrystä lasten, nuorten ja aikuisten välillä tuomalla heidät yhteisen dialogin äärelle käymään keskustelua. Skididialogia käydään rakentavan keskustelun pelisäännöin ja tavoitteena on kuulla erilaisia ajatuksia sekä kokemuksia käsiteltävästä. 

Skididialogi on Erätauko-keskusteluun pohjaava, lapsille ja nuorille suunnattu rakentavan keskustelun työkalu. Skididialogi toteutetaan Erätauko-keskustelulle tyypillisin elementein: osallistujat istuvat ringissä ja ovat keskustelussa tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden, keskustelua vetää koulutettu Erätauko-fasilitaattori ja kirjuri kirjaa anonyymisti dialogin kulkua. Skididialogissa osallistujina voi oppilaiden lisäksi olla myös opettajia, koulunkäynninohjaajia, koulunuorisotyöntekijöitä, kaupungin viranhaltijoita, päättäjiä ja / tai muita asiantuntijoita. 

Skididialogissa lapset ja nuoret – niin hiljaisemmat kuin kovaäänisetkin – saavat tuoda esille omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan ajankohtaisista asioista. Skididialogin avulla vahvistetaan vuorovaikutus- ja dialogitaitoja.   


Skididialogilla 

  • annetaan aikaa aidon dialogin ympärille

  • lisätään ymmärrystä ja hyvinvointia 

  • vahvistetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta 

  • kehitetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja 

  • luodaan yhdenvertainen tapa osallistua ja vaikuttaa. 

Mitä lapset ja nuoret ajattelevat teemasta Oppimisen huikea ihanuus? Haastamme sinut mukaan Skididialogiin! 


Skididialogi lisää mahdollisuuksiamme huomioida lasten ja nuorten omia ratkaisuehdotuksia arjen toimenpiteiksi.  "Lapsia kuunneltava oikeasti, ajatukset voi olla aivan erilaisia, kuin itse edes ymmärtää." (Lainaus Skididialogiin maalisuussa 2022 osallistuneen kirjaamasta oivalluksesta.)