Teknologia tukena ja mahdollistajana varhaiskasvatuksessa
Good practices Learning environments
Location: Esityssali 14 -
Chairperson: Arja Viteli
Time: 12/3/21, 12:45 PM - 1:15 PM (30 minutes)
Target group: Early childhood educators and kindergarten leaders

Teknologia tukena ja mahdollistajana varhaiskasvatuksessa
varhaiskasvatuksen digitutor  at Imatran kaupunki reetta.kauppinen@imatra.fi


Millä eri tavoin teknologialla voidaan tukea varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa? Tule kuulemaan miten kuntatasolla luodaan varhaiskasvatuksen arkea teknologian avulla!  Mitä haasteita ja muutostarpeita digiloikka on asettanut varhaiskasvatukselle ja ajatusmalleille? On tärkeää luoda jatkumoa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen digistrategian avulla. Esityksessä käydään läpi kunnan varhaiskasvatuksen digistrategian ydinasiat, valtakunnalliseen vasuun peilaten. Pääpainona esityksessä on käytännön esimerkit kunnan varhaiskasvatuksesta ja siitä, miten digiloikkaa on lähdetty toteuttamaan sekä miten on saatu niitä ”perinteisimpiäkin” varhaiskasvatuksen elementtejä osaksi digitaalista oppimisympäristöä ja yhteisöllistä arkea. Esimerkkeinä muun muassa kuvatuen käyttö, lapsen osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin, yhteisöllisyys eri yksiköiden välillä sekä kunnan varhaiskasvatuksen pedagogisen dokumentoinnin käytännöt kuten ryhmän toiminnan avaaminen huoltajille. Tervetuloa mukaan!