Oppimisanalytiikan kansallinen viitekehys
Analytics Good practices Learning analytics
Location: Esityssali 21 -
Chairperson: Hanna Teräs
Time: 12/3/21, 11:15 AM - 11:45 AM (30 minutes)
Target group: Vocational institution: Teachers

Oppimisanalytiikan kansallinen viitekehys
Kehityspäällikkö  at CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy topi.litmanen@csc.fi


Analytiikkajaoston edustaja/edustajat Analytiikkajaoston edustaja/edustajat
Analytiikkajaoston edustaja/edustajat Analytiikkajaoston edustaja/edustajat , Asiantuntija/Asiantuntijat
esim. korkeakoulut, eOppimiskeskus tai CSC
analytiikkajaosto@postit.csc.fi +358 50 3818879

Kytölä Tomi
Kytölä Tomi , Erityisasiantuntija
Opetus- ja kulttuuriministeriö
tomi.kytola@minedu.fi +358 2953 30 293

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Litmanen Topi
Litmanen Topi , Kehityspäällikkö
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
topi.litmanen@csc.fi 0503779890

Jos harkitset analytiikan hyödyntämistä opetuksessasi tai olet jo ottanut ensi askeleita oppimisanalytiikan käytössä, joudut pohtimaan sekä datanhallintaan, dataan ja sen laatuun liittyviä kysymyksiä että erilaisia eettisiä ja lainsäädännöllisiä näkökulmia oppimisanalytiikan käytöstä oppimiseen, opetukseen ja sen kehittämiseen. Sinua saattavat mietityttää muun muassa seuraavat kysymykset:

  • Mitä oppijoiden tulisi tietää heistä kerättävän datan käsittelystä ja käyttökohteista?
  • Onko olemassa dataa, mitä ei pitäisi käyttää oppimisanalytiikkaan?
  • Mistä tiedetään, että analytiikka on oikeassa ja sen tekemän ehdotukset parhaimpia mahdollisia?
  • Kuinka yksityiskohtaisesti opettajien tai muiden oppilaitosten toimijoiden tulisi tietää oppimisanalytiikassa käytettävistä algoritmeista ja mittajärjestelmistä?
  • Kenellä on vastuu oppilaitoksen oppimisanalytiikan asianmukaisesta ja toimivasta sovellettavuudesta?

Tule paikanpäälle kuulemaan lisää ja esittämään mahdollisesti myös oma mieltä painava analytiikkakysymyksesi!

Esitys tuo tiedoksi kansallisen oppimisanalytiikan viitekehyksen, joka pyrkii jäsentämään oppimisanalytiikan keskeisiä näkökulmia ja niiden välisiä suhteita analytiikan tekemisen tueksi. Se on laadittu yhteisten määritelmien, pelisääntöjen ja parhaiden käytäntöjen löytämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettaman asiantuntijaryhmän toimesta ja on tarkoitettu apuvälineeksi niin oppimisanalytiikan käyttöönottoa harkitseville kuin prosessin jo aloittaneillekin.

Esityksessä käydään läpi mm. viitekehyksen keskeistä sisältöä, prosessissa esiin nousseita huomioita ja kriittisiä kysymyksiä oppimisanalytiikan käyttöön liittyen. Esitys ei tarjoile valmiita vastauksia oppimisanalytiiikan käyttämiselle, vaan aihealueita käsitellään ajankohtaisin kysymyksin, jotka on nostettu esimerkeiksi viitekehyksen sisältämistä kysymyksistä. Esimerkein pyritään avaamaan oppimisanalytiikkaan liittyviä hallinnollisia, laillisia ja eettisiä näkökulmia.

Kohderyhmänä ovat erityisesti opettajat ja koulutusorganisaatioiden opetuksesta päättävät tahot - koulutusasteesta tai -muodosta riippumatta. Aikaa varataan myös kysymyksille ja keskustelulle.