Tutor 2.0 - Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen
Good practices Leadership Tutoring

Tutor 2.0 - Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen
Lehtori, Ict koordinaattori  at Opentunti Oy


Tutormalli on Suomessa tukitusti ollut menestystarina. Toimintaa on monessa kunnassa pyöritetty OPH:n hankeavustusten turvin. Tutortoiminta on monessa kunnassa pääasiallisesti keskittynyt TVT-tutorointiin, mutta hyvät kokemukset ovat innoittaneet kokeilemaan tutorointia myös muissa aihealueissa. Avustukset ovat vääjäämättä jossain kohdin vähenemässä, ellei peräti loppumassa. Kunnat ja koulut ovat myös verrattain pieniä Suomessa, joten tutortoiminnan kasvaessa voi olla hankalaa löytyy riittävästi opettajilla, joilla on mahdollisuus irroittautua melko vaativaankin tutortehtävään.

Tutortoiminta ei ole pelkkää toisten opettajien auttamista. Tutorointi on myös toimintamallien kehittämistä ja niiden implementoimista opettajien arkeen. Osa tutoreista onkin joutunut pienellä porukalla tai jopa yksin kehittelemään kuntaa uusia toimintamalleja.

Neljä Varsinais-Suomen kuntaa (Rusko, Nousiainen, Masku ja Mynämäki) kehitti alueellisen tutoroinnin mallin, jossa kunnissa olevia hyviä toimintamalleista voidaan poimia rusinat pullasta ja viedä ne suhteellisen nopeasti kaikkien kuntien arjen toimintoihin. Yhteiset mallit ja käytänteet ovat tutoropettajien tukiranka, johon tutortoiminnan voi perustaa.

Mallissa on 4 osa-aluetta: Oppilaan tuki, Hyvinvointi, Ops ja Digi. Näiden neljän osa-alueen hyviä käytänteitä jaetaan ja niiden avulla yhtenäistetään toimintatapoja. Tarkoituksena on välttää päällekkäistä kehittämis- ja suunnittelutyötä ja vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria. Kuntien yksittäiset tekijät eivät enää ole yksin.

Toiminta ja sen pitkäjänteinen kehittäminen vaativat rakenteita. Mallia varten on avoimeen ja maksuttomaan Opentunti.fi palveluun kehitetty koulujen käytänteiden ja vuosikellon kirjaamiseen ja toiminnallisuuksiin liittyviä ominaisuuksia. Opentunti.fi palvelun kautta muut kunnat ja alueet voivat tarkastella ja kopioida mallit oman kunnan käyttöön minuuteissa.

Foorumin esityksessä esitellään kehitelty Tutor 2.0 malli ja sen rakenteet. Mallin käyttöönotto ja käyttö on maksutonta.Tule kuulolle, miten saat mallin käyttöön omassa kunnassa. Tai tule haastamaan meitä. Verkostoidutaan ja kehitetään yhdessä seuraavaa 3.0 mallia.

Malli sopii myös suurempiin kaupunkeihin. Mallia voi soveltaa yhden kaupungin sisällä.

Mallin avulla kuntien tai koulujen yhtestyö kehittyy yhteisen tekemisen toiminnaksi.