Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi starts on December 1, 2021 at 10:00:00 AM +0200
Digiteknologian uusi kulttuuri – mitä pedagogit vastaavat?
Location: Esityssali 14 -
Time: 12/3/21, 12:00 PM - 12:30 PM (30 minutes)

Digiteknologian uusi kulttuuri – mitä pedagogit vastaavat?
Yliopistotutkija, dosentti  at Helsingin yliopisto liisa.ilomaki@helsinki.fi


Ilomäki Liisa
Ilomäki Liisa Yliopistotutkija, dosentti  at Helsingin yliopisto liisa.ilomaki@helsinki.fi 0505114376

Digiteknologia on luonut uudenlaisia käyttötapoja ja toimintakulttuuria, joka muuttaa aikaisempia toimintatapoja radikaalisti. Yksityisyys, oppimisanalytiikan tarjonta, jakaminen, tiedon valtava määrä ja pirstaleisuus, nopea teknologinen muutos tai virtuaaliset yhteisöt haastavat myös digiyhteiskunnan pedagogit. Opettajuuden ydin on oppilaan ja opiskelijan kohtaamisessa ja mielekkäiden opiskelutilanteiden tarjoamisessa. Oppimisen oleelliset tekijät ovat samoja kuin ”aina” ihmisen historiassa, ja monet niistä ovat vastakkaisia digikulttuurin piirteille. Mitä mahdollisuuksia on käyttää digiteknologiaa opetuksen kulttuurin kehittämiseen ja samalla oppia toimimaan kulttuurisesti uudella tavalla?