Ohjelmointiaiheisen STEM projektin suunnittelu yrityksessä vieraileville 7-9 luokan oppilaille
Education technology Exploratory learning Media literacy Programming Robotics

Ohjelmointiaiheisen STEM projektin suunnittelu yrityksessä vieraileville 7-9 luokan oppilaille
KT, yliopistonlehtori  at Oulun Yliopisto


Ohjemointi perusopetuksessa kurssi on osa Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan vapaavalintaisia opintoja.

Kurssin osaamistavoitteisiin kuuluvat: a) opiskelija osaa soveltaa yhteisöllisen ongelmanratkaisun työtapaa ohjelmoinnin kontekstissa; b) Osaa suunnitella ja toteuttaa peruskoulun opetussuunnitelman mukaisia kokonaisuuksia joissa ohjelmointi on yksi osa oppimista; c) Tuntee algoritmisen ajattelun perusteet; d) Tuntee aloittelijoille suunnatut ohjelmointityökalut ja on tutustunut niistä syvemmin ainakin yhteen ja e) ymmärtää automaation alkeet.

Kurssin toteutukseen kuuluu 10x2h harjoituksia, joiden puitteissa tutustutaan työkaluihin ja menetelmiin yleisellä tasolla. Syvällisempi perehtyminen tehdään projektityössä, joka vuoden 2021 toteutuksessa oli poikkeuksellisen monipuolinen kokonaisuus. Vuoden 2021 projektikokonaisuus sitoutti kaikki kurssin opiskelijat toteuttamaan asiakasyritykselle ohjelmointiaiheisen STEM projektin, jonka tulisi olla materiaalia yrityksessä vieraileville 7-9 luokan oppilaille. 

Ohjelmointi perusopetuksessa kurssin projektityö kesti 8 viikkoa maaliskuusta 2021 toukokuuhun 2021 ja toteutettiin koronaolosuhteiden vuoksi kokonaan etänä. Kaikki opiskelijat saivat tarvittavat välineet kotiinsa jonka lisäksi hyödynnettiin erilaisia emulaattoreita, esim. TinkerCad Circuits työkalua. Opiskelijat jaettiin sisältö- ja pedagogiikkatiimeihin, jotka suunnittelivat ohjaavan opettajan (opetusharjoittelua tekevä opiskelija) tukemana STEM sisältöjä toimeksiantavan yrityksen kouluvierailujen tarpeisiin. 

Projektin etenemisestä kerättiin tietoa Onenote muistikirjojen, teams tapaamisten ja erilaisten kyselyiden avulla. Projektin aikana syntyneet aineistot muodostavat projektin suunnitelleen opetusharjoittelijan (tämän ehdotuksen ensimmäinen kirjoittaja) väitöskirja-aineiston.

Aineistonkeruu on tätä kirjoittaessa kesken. Ensimmäisiä tuloksia tullaan esittelemään syksyllä 2021 tässä posterissa.