Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
DragonBox Koulu – tarinankerronnalla ja pelillistämällä innostusta matematiikan alkuopetukseen
alkuopetus Education technology pelillinen oppiminen
Location: Esityssali 14 -
Time: 3/22/19, 10:15 AM - 10:45 AM (30 minutes)
Target group: Class teachers

DragonBox Koulu – tarinankerronnalla ja pelillistämällä innostusta matematiikan alkuopetukseen
Sales & Account Manager  at DragonBox Finland Oy a.karkiainen@dragonbox.com


Järvinen Katja
Järvinen Katja Luokanopettaja  at Myllypohjan koulu katja.jarvinen@edu.lahti.fi

Peura Pekka
Peura Pekka CEO  at DragonBox Finland Oy p.peura@dragonbox.com 044 032 9877

DragonBox Koulu on alkuopetuksen matematiikan oppimateriaali, jonka avulla matematiikkaa lähestytään tutkien ja oivaltaen.

Oppilaat ovat saaneet käyttöönsä DragonBox Koulun oppimateriaalin alakoulun ensimmäiselle luokalla. Oppimateriaali on rakennettu satumaailman ympärille, joka itsessään on oppilaita kiinnostava. Lisäksi satumaailman hahmot, personoidut numerot, toimivat myös didaktisina välineinä: konkreettisina värisauvoina ja digitaalisessa ympäristössä manipuloitavina tutkimuskohteina.

Opettajan ja oppilaan digitaalisilla tutkimuslaboratorioilla voidaan mallintaa ja manipuloida lukuja monipuolisesti; digitaalinen ympäristö mahdollistaa lukujen rakentamisen, hajottamisen ja yhdistelemisen tavalla, jota reaalimaailmassa ei voi tehdä. Erilaiset matemaattiset esitykset tukevat erilaisia oppijoita ja varmistavat lukukäsityksen syventämisen.

Oppilaan oppiminen digitaalisia oppimispelejä pelaamalla on tärkeää: oppilaalla on henkilökohtainen tablet-laite, jonka avulla hän harjoittelee digitaalisia tehtäviä tekemällä. Pelillistämisen edut, kuten välitön positiivinen ja toisaalta ohjaava palaute, mukautuvuus ja pelaajan toimiminen aktiivisena toimijana tukevat oppilaiden oppimista ja tekevät siitä myös mielekästä. Tarinankerronnallinen satumaailma on läsnä myös oppilaan digitaalisissa tehtävissä.

Mikä on muuttunut?

Luokanopettaja sanoin:

”Satuhahmot persoonallistavat numerot, jolloin oppilaiden on helppoa "ymmärtää ja oppia tuntemaan numerot". Näin he luovat matematiikkaan henkilökohtaisen vuorovaikutussuhteen. Kun oppilaalla on suhde numeroon/lukuun hänen motivaationsa kasvaa. Koko syksyn ei ole kuulunut: ”Mä en tajua!”. Kun persoonallinen suhde on luotu, on oppiminen mielekästä, rikasta, mielenkiintoista, innostavaa ja tiedonjano on käsinkosketeltavaa. Lisäksi oppilaalla on aina tekemistä, ja eteneminen omaan tahtiin mahdollistuu. Oppilaan oma odottaminen vähenee, koska hän voi aina tehdä lisää asioita pädin avulla.


Lukujen konkretisoituminen on lisääntynyt. Oppilaat ymmärtävät nopeammin lukukäsitteen monelta eri kantilta, numerona, lukumääränä, ja erilaisina määrinä.

Muutosta on tullut myös siihen, että opettajan aika riittää useammalle oppilaalle. Jos kysymyksiä tulee, on numerohahmojen avulla helppo konkreettisesti näyttää ja neuvoa oppilasta. Oppilas ymmärtää hetkessä ja näin ollen opettaja tarvittaessa ehtii huomioida useamman oppilaan tunnin aikana.  Muutosta on ollut myös se, että hienomotorista harjoitusta numeron kirjoittamiseen tulee vähemmän. Onkin toivottavaa, että sitä tulisi lisää etenkin ensimmäisillä luokilla, jolloin käsialaa tulee vielä harjoittaa paljon. Samoin kokonaisuutta tukisi vanhemmille suunnattu materiaali, joka auttaisi huoltajia ymmärtämään opetusmateriaalia."