ITK-artikkelijulkaisu

ITK-artikkelijulkaisussa julkaistavien artikkelien yleiset laadintaohjeet

ITK-konferenssi.fi/itk-julkaisu

1. Valitse aihe

Valitse aihe, joka liittyy asiantuntemukseesi ja kiinnostukseesi – sekä ennen kaikkea ITK-esitykseesi. Aiheen tulisi olla relevantti kohdeyleisöllesi.

2. Määrittele kohdeyleisö

Kuka on artikkelin tarkoitettu kohdeyleisö? Asiantuntija-artikkelin voi suunnata esimerkiksi kollegoille, opiskelijoille tai laajemmalle yleisölle.

3. Suunnittele rakenne

Asiantuntija-artikkelin tulisi seurata selkeää rakennetta, kuten otsikko, johdanto, pääosa, johtopäätökset ja mahdollisesti lähdeluettelo. Rakenteen avulla lukijat voivat helposti seurata argumenttiasi.

Artikkelin pituus: 3-5 tekstisivua (9 000 - 15 000 merkkiä).

4. Johdanto

Aloita vahvalla ja tarttuvalla johdannolla, joka herättää lukijoiden kiinnostuksen aiheeseen. Määrittele artikkelin tarkoitus ja keskeinen viesti.

5. Käytä selkeää kieltä

Vältä liiallista teknistä kieltä, ellei kohdeyleisösi ole erityisen teknistä. Selitä käsitteet ja termit, jotka saattavat olla vieraita lukijoille.

6. Argumentoi ja perustele

Tuetut argumentit ja hyvät perustelut ovat asiantuntija-artikkelin kulmakiviä. Käytä näyttöä, tutkimustuloksia ja esimerkkejä vahvistamaan väitteesi.

7. Lähdemerkintä ja lähdeluettelo

Sisällytä artikkeliin asianmukaiset lähdeviittausmerkinnät ja laadi artikkelisi loppuun lähdeluettelo, jossa viitat aiempiin tutkimuksiin, lähteisiin ja resursseihin, jotka tukevat väitteitäsi. 

Lähdeluettelossa ja viittauksissa käytetään seuraavaa merkintätapaa:

APA7 (American Psychological Association):

 • Viittaus tekstissä (sulkeisiin): 

  • ​Lähdeviitteeseen merkitään sulkeisiin tekijän sukunimi, julkaisun painovuosi sekä sivut, joita on käytetty. Mikäli viitataan koko lähteeseen, sivunumeroita ei käytetä.

   Esimerkkejä:

   (Sukunimi, 2024, 123-136)
   Sukunimi (2024, 123-136)
   (Sukunimi & Sukunimi, 2024)


 • Artikkelin loppuun sijoittuvassa lähdeluettelossa:

  • Esimerkkejä:

   Sukunimi, E. (2024). Julkaisun nimi. Kustantaja.
   Sukunimi, E. & Sukunimi, E. (2024). Julkaisun nimi. Kustantaja. https://doi.org/10.xxxxxxxx

Vinkki: Tutustu Kajaanin ammattikorkeakoulun APA7-ohjeisiin ja tulostettavaan esimerkkiohjeistoon.

8. Käytä grafiikkaa ja kuvia

Tarvittaessa käytä kaavioita, taulukoita tai kuvia havainnollistamaan tietoa ja tuloksia.

9. Kirjoita selkeästi ja tiiviisti

Pyri ilmaisemaan ajatuksesi selkeästi ja tiiviisti. Vältä pitkiä lauseita ja monimutkaista kieltä, jos se ei ole välttämätöntä.

10. Editointi ja oikoluku

Käytä aikaa artikkelin editointiin ja oikolukuun varmistaaksesi, että teksti on virheetöntä ja helppolukuista.

11. Tarkista eettiset kysymykset

Varmista, että noudatat tieteellisen tutkimuksen eettisiä periaatteita, kuten lähteiden asianmukaista siteeraamista ja tutkimuseettisiä standardeja.

12. Tekniset ohjeet ja mallipohja

Lähetä artikkelisi valmiina ja tarkistettuna rtf-tiedostona sähköpostiosoitteeseen artikkeli@itk-konferenssi.fi

Oheisen dokumentin asetuksia voit käyttää laadittavan artikkelin mallipohjana ja teknisinä kirjoitusohjeina:

ITK-julkaisun tekniset ohjeet ja mallipohja

Muista, että asiantuntija-artikkelin kirjoittaminen vaatii huolellista suunnittelua ja työtä. Ota aikaa tutkimukseen, kirjoittamiseen ja editointiin, jotta voit tuottaa korkealaatuisen artikkelin, joka tarjoaa arvoa lukijoillesi.