Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin mahdollistaa elinikäisen oppimisen
Analytiikka Tekoäly Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 24 -
Puheenjohtaja: Vahtivuori Sanna
Ajankohta: 6.10.2022 16.30 - 17.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Yliopistot: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Nousiainen Siiri viestintäasiantuntija  at CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy / Digivisio 2030 -hanke siiri.nousiainen@csc.fi 0505932069


Nordlund Hanna , Hankejohtaja
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy / Digivisio 2030 -hanke
hanna.nordlund@csc.fi

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin on työnimi palvelukokonaisuudelle, joka on ensimmäinen Digivision oppijoille suunnatuista tuotoksista. Sen tavoitteena on yhdistää kansallisesti korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa kaikkien oppijoiden saataville tavalla, jota ei olla aikaisemmin tehty. 

Tällä hetkellä korkeakoulujen opintotarjonta voi olla hankalaa löytää ja oppijan, joka ei ole kiinnittynyt korkeakouluun, voi olla vaikeaa hahmottaa myös, millaisia kokonaisuuksia hänen olisi mahdollista opiskella. Samaan aikaan korkeakoulut eivät välttämättä saavuta kovin tehokkaasti oppijoita, jotka eivät tunne korkeakoulua tai eivät esimerkiksi asu juuri sillä paikkakunnalla, missä korkeakoulu sijaitsee. Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin pyrkii ratkaisemaan muiden muassa näitä ongelmia.   

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen avulla:  

1. Oppijat löytävät osaamistarpeitaan vastaavan koulutustarjonnan helposti ja voivat hakeutua sen ääreen vaivattomasti. 

 • Oppija saa tekoälyyn pohjautuvaa palvelua, joka auttaa häntä tunnistamaan osaamistarpeensa omien tavoitteiden, aikaisemman hankitun osaamisen ja työelämän osaamistarpeiden pohjalta. 

 • Oppija löytää hänen kohdallaan mahdolliset oppijan polut yhdestä palvelusta ja voi vertailla näitä helposti. 

 • Vertailua ja valintaa tukee älykäs, oppijan pohjatietoihin ja työmarkkinatietoihin perustuva suosittelu. 

2. Korkeakoulun koulutustarjonta saavuttaa laajemman yleisön ja se kohdentuu tehokkaammin. 

 • Korkeakouluille avautuu uusi yhteinen kanava tarjonnan esittämiseen ja välittämiseen jatkuvan oppimisen kohderyhmille ja organisaatioille. 

 • Korkeakoulujen asema tutkittuun tietoon perustuvan täydennyskoulutuksen tarjoajana vahvistuu. 

 • E-opetuksen tarjonnan löydettävyys paranee myös kansallisesti. 

 • Analytiikan avulla korkeakoulut saavat uutta tietoa tarjonnan suunnitteluun ja kohdentamiseen. 

3. Yhteiskunnan tarpeisiin vastataan ketterästi tukien innovaatioita ja Suomen kilpailukykyä.  

 • Opintotarjonta kohdentuu tehokkaasti ja laajalti kannustaen osaamisen kehittämiseen. 

 • Työnantajien tarpeisiin vastataan ajankohtaisella ja tarvittaessa räätälöidyllä koulutustarjonnalla. 

 • Yhteiskunnan transformaatioista ja työmarkkinoiden tarpeista viestitään osaamistarpeiden tunnistamiseksi. 

 • Jatkuvan oppimisen kansalliset tietovarannot avataan yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. 

Korkeakoulut kehittävät jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotinta Digivisio 2030 -hankkeessa yhteiskehittämisen ja pilotoinnin kautta. Ensimmäiset pilottikorkeakoulut on valittu, ja vuonna 2023 on määrä pilotoida korkeakoulujen ei-formaalin koulutustarjonnan, kuten esimerkiksi yleisöluentojen ja avoimet oppimateriaalien, tuomista tarjottimelle. Tavoitteena on, että tarjotin valmistuu ja avataan kaikille oppijoille vuoden 2024 loppuun mennessä.

ITK-foorumissa esittelemme jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen konseptin ja kehitystyön aikataulua.