Osaamiskiekko etsii jo hankittua osaamista
Artificial intelligence Good practices Personalized Learning
Location: Esityssali 36 -
Chairperson: Anne Rongas
Time: 4/21/23, 12:45 PM - 1:15 PM (30 minutes)

Kalervo Laura päällikkö  at Osaamiskeskus Kentauri


Kalervo Laura , päällikkö
Osaamiskeskus Kentauri

Osaamista kertyy virallisen kouluttautumisen lisäksi tekemällä ja harrastamalla. Joskus on vaikeaa tunnistaa itse mitä osaamista on jo hankkinut ja miten sen voisi hyödyntää opinnoissa. Osaamiskiekossa tekoäly vertailee erilaisten tutkintoon johtavien koulutuksien (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot, lukio ja ammattikorkeakoulututkinnot) sisältöjä ja etsii yhteneväisyyksiä järjestöissä tarjottavan vapaaehtoisille suunnatun koulutuksen kanssa.  

Löydetty yhteneväisyys voi auttaa sekä opiskelijaa että opettajaa oppilaitoksen hyväksilukuprosessissa. Opiskelija hoksaa tarjota aiempia kurssitodistuksiaan osaksi opintoja ja opettaja saa selkänojaa tunnistaa ja tunnustaa järjestöosaamisia tutkintoon.  

Osaamiskiekko auttaa myös opintoja suunnittelevaa nuorta löytämään oman uransa ja koulutusalansa harrastusten pohjalta. Esimerkiksi välivuoden aikana voi hyvin toteuttaa itseään vapaaehtoistyössä ja suorittaa koulutuksia, joista tietää olevan hyötyä tulevissa unelmaopinnoissa. Järjestöjen tarjoama koulutus on laadukasta ja tekemällä oppien ja harrastuksesta nauttien oppiminen on innostavaa. Hyväksiluetut koulutukset myöhemmissä opinnoissa keventävät opiskelutaakkaa ja antavat energiaa syventää osaamista tai keskittyä itselle työläämpiin kursseihin. 

Osaamiskiekon on toteuttanut Osaamiskeskus Kentauri Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella. Osaamiskiekon vertailtava data saadaan ePerusteista ja ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmista. Osaamiskiekko-verkkopalvelu sijaitsee osoitteessa www.osaamiskiekko.fi 

 

Esimerkki: Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa suorittava nuori toimii aktiivisesti partiossa itseään vähän nuorempien partiolaisten ryhmänjohtajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa ryhmän viikkotoimintaa sekä viikonloppuretkiä. Hän on käynyt partion ryhmänohjaajakoulutuksen, jossa hän on oppinut perusasiat tehtäväänsä kuten turvallisen toiminnan periaatteita, leikin ohjaamista, viestintää lasten vanhemmille sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Nuori opiskelija etsii Osaamiskiekosta partion ryhmänohjaajakoulutuksen ja huomaa, että sen sisällöissä paljonkin yhteneväisyyksiä omien kasvatus- ja ohjausalan opintojen kanssa. Osaamiskiekko auttaa opiskelijaa ehdottamaan hyväksilukuja omalle opettajalle. Keskusteltuaan vastaavan opettajan kanssa, opiskelija esittää koulutuksesta saadun virallisen opintopisteytetyn todistuksen, tekee muutaman lisätehtävän ja osallistuu suoraan tutkinnonosan näyttöön.