Yhteisöllisyyttä yli verkon - oppilastoimikunnan pilotointikokemuksia
Cooperation Distance education Good practices Learning environments oppilaskunta
Location: Esityssali 35 -
Chairperson: Heikki Mäenpää
Time: 12/2/21, 5:15 PM - 5:45 PM (30 minutes)
Target group: Basic education/general upper secondary education: Experts, planners, supervisors, coordinators

Yhteisöllisyyttä yli verkon - oppilastoimikunnan pilotointikokemuksia
opinto-ohjaaja  at Kansanvalistusseura minna.myllymaki@kvs.fi


Myllymäki Minna
Myllymäki Minna , opinto-ohjaaja
Kansanvalistusseura
minna.myllymaki@kvs.fi 0505143713

Palojärvi Essi
Palojärvi Essi , verkko-opettaja
Kvs-säätiö/Etäkoulu Kulkuri
essi.palojarvi@kvs.fi -

Koulun tehtävänä on oppimisen lisäksi luoda oppilaille sosiaalinen verkosto. Kun opetus korona-keväänä siirtyi nopeasti verkkoon, yhteisöllisyyden säilyttäminen saattoi olla haasteellista. Mikäli etäopetukseen joudutaan palaamaan, on hyvä pohtia myös, miten vertaisuutta ja osallisuutta voidaan toteuttaa etänä. 

Yhteisöllisyyden kehittäminen ja osallistaminen ovat fokuksessamme lukuvuonna 2020-2021. Vuosi sitten toteutetussa kestävän kehityksen auditoinnissa saimme loistavan kehitysehdotuksen oppilaskunnan perustamisesta! Oppilaskunnassa ympäri maailman asuvat oppilaamme voisivat vaikuttaa koulumme toimintaan. Se lisäisi myös oppilaiden yhteisöllisyyttä.  

Etäopetuksen pelottomina kehittäjinä tartuimme kehitysideaan. Haluammekin tulla ITK-n esittelemään koulumme historian ensimmäisen oppilastoimikunnan pilointia sekä tarjota ideoita ja virikkeitä yhteisölliseen etäopetukseen. ITK-foorumiesityksessämme kertoisimme lukuvuoden 2020-2021 pilotoinnin tuloksista - niin onnistumisista kuin haasteistakin, joita matkan varrella kohtaamme. Esityksen materiaali kerääntyy lukuvuoden aikana, kun pilotti etenee.