STEAM-opinpolku perusopetuksessa
Cooperation Creativity Curriculum Exploratory learning Learning environments Personalized Learning
Location: Esityssali 35 -
Time: 12/3/21, 12:45 PM - 1:15 PM (30 minutes)

STEAM-opinpolku perusopetuksessa
Opettaja  at Oulun kaupunki


Oulussa alkoi syksyllä 2018 OPH-rahoituksella STEAM-hanke, jossa on kaksi tavoitetta:

1. STEAM -opinpolun luominen Oulun kaupungin perusopetukseen.

2. Makerspace-konseptin luominen koulujen oppimisympäristöjen kehittämisen kautta.

Ensimmäisenä lukuvuonna mukana oli kuusi koulua. Niiden tekemä työ sai paljon innostunutta huomiota Oulun kouluissa ja nyt toisen vuoden käynnistyessä mukaan lähti 11 uutta koulua ilman OPH:n rahoitusta. STEAM-opinpolun rakentaminen on lähtenyt hyvin käyntiin. Kouluissa on tehty erilaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joiden kuvauksia on koottu yhteen ja opinpolku saa koko ajan lisää sisältöä. Opinpolun rakentamisessa on tärkeää uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan ja toimintakulttuurin kehittäminen (katso liitteenä oleva kuva opinpolun rakenteesta). Keskeisenä osana STEAM-opetusta ovat oppiainesisältöjen kanssa laaja-alaisen osaamisen taidot ja monipuolinen formatiivinen arviointi. Opettajien tarinat omista onnistumisista ja epäonnistumisista auttavat ja rohkaisevat muita kokeilemaan, erehtymään ja onnistumaan. STEAM-oppimisella on myös tärkeä rooli koulumotivaation ylläpitämisessä sekä koulupudokkuuden ennalta ehkäisyssä. 

Kuuden pilottikoulun tarinoiden avulla uudet koulut pystyvät aloittamaan omien Makerspace -oppimisympäristöjen rakentamista. Jokaisella koululla on erilainen tilanne tilojen, laitteiston ja toimintakulttuurin suhteen. Yhteisillä keskusteluilla ja esittelyillä pystymme antamaan erilaisia mallinnuksia siitä miten Makerspacea kannattaa lähteä rakentamaan. Pilottikouluissa saadut kokemukset eri laitteista auttavat uusia kouluja tekemään järkeviä hankintoja.

Teemme hankkeessa yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Oulun yliopiston FabLab toimii koulutuskumppanina. Viime lukuvuonna siellä koulutettiin STEAM-koulujen rehtorit ja opettajia. Tänä vuonna pystymme omarahoituksella jatkamaan koulutusyhteistyötä niin, että kaikilta kouluilta vastuuopettaja pääsee koulutukseen. Muita yhteistyötahoja on Oulun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Innokas-verkosto. Keskeisenä tukena koulujen työssä ovat olleet myös Oulun kaupungin tutoropettajat. 

Esitys on tarkoitettu kaikille perusopetuksessa työskenteleville sekä kehittämistehtävissä toimiville. Esityksen aikana kuulette STEAM in Oulun alkuvaiheista ja nykytilanteesta. Sen aikana esitellään myös kouluilla toteutettuja oppimiskokonaisuuksia.