DiLiPoCo - digitaalinen lukutaito opettajan voimavarana
Good practices

DiLiPoCo - digitaalinen lukutaito opettajan voimavarana
ylioopistotutkija  at Tampereen korkeakoulusäätiö sr


COVID-19 -pandemian myötä muuttunut koulujärjestelmän toimintamalli edellyttää opettajilta kykyä mahdollistaa sidosryhmien toimintaa digitaalisissa ympäristöissä; mm. digitaalisen oppilashallinton, viestinnän, etäopetusjärjestelmien, sähköisten oppimateriaalien ja oppilashuollon järjestelmissä. Laajalle levinnyt erilaisten  oppimisympäristöjen ja opetukseen liittyvien hallinnollisten välineiden kirjo vaikuttaa opettajien työkuormaan ja työn sujuvuuteen. Opettaja on sekä opetussisältöjen että digitaitojen lähtöpiste ja hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa
merkittävästi koulun arjen sujuvuuteen. Hankkeen lähtökohtana on, ettei nykytilanteeseen yksiselitteisesti soveltuvia kriteereitä tai arviointitapoja riittävälle, hyvälle tai erinomaiselle digitaaliselle lukutaidolle koulutyössä ole riittävästi hahmotettu. Koulujärjestelmän palvelukokonaisuuden moninaisuudesta johtuen eri sidosryhmien digitaalisen lukutaidon vaatimukset kaipaavat selkeyttämistä. Posterimme käsittelee digitaalisen lukutaidon merkitystä tarkastalevan hankkeen lähtökohtia ja viitekehystä.
 
Hanketta valmisteltaessa on tunnistettu, että käytännön työssään opettaja ei joudu erityisesti miettimään taitopuutteitaan suurimmassa osassa työtehtäviään. Yleisen käsityksen mukaan oin 30 % oppilaista kuitenkinsee opettajan erityistä huomiota ja taitavaa opetustoiminnan mukauttamista digitaalisissa ympäristöissä. Hanke hakee tähän pulmaan ratkaisua tarjoamalla opettajalle välineitä arvioida sidosryhmien digitaalista lukutaitoa, suorittaa toiminnan interventioita sekä mahdollisuuden kehittää oman koulun käytänteitä
toimivien interventiomallien avulla. Hankkeessa kehitettävien ratkaisujen avulla parannetaan opettajien työolosuhteita, vähennetään työn kuormittavuutta ja mahdollistetaan opettajien parempi keskittyminen opetustoimintaan. Sidosryhmien toimijoiden puutteellinen digitaalinen lukutaito johtaa tilanteeseen jossa opettaja joutuu liiaksi ohjaamaan  palvelun tai sovelluksen käyttämistä. Tämä tarkoittaa usein myös runsaaseen viestien vaihtoon eri toimijoiden välillä, mikä entisestään lisää työn kuormittavuutta