Ketterästi kehittäen järjestelmä oppilashallinnon tarpeisiin
Education technology Good practices Study guidance

Ketterästi kehittäen järjestelmä oppilashallinnon tarpeisiin
Opintopalveluiden päällikkö  at Hämeen ammatti-instituutti


Käynnistimme oppilashallintojärjestelmäprojektin vastataksemme reformin tuomiin muutosvaatimuksiin tavoitteenamme järjestelmä ihmisten käyttöön eikä toisinpäin. Keskiöön halusimme nostaa opiskelijan ja opiskelijan yksilölliset oppimispolut.

Yhteistyössä toimittajan kanssa rakennettiin OLLI oppilashallinto, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. Kehitystyö toteutettiin ketterän kehityksen mallilla ja samaan aikaan rakennettiin uusia toimintamalleja ja käytänteitä opetukseen, ohjaukseen ja oppilashallintoon. Rinnalla seurattiin Koski- ja eHoks-kehitystä ja mukautettiin kehitettävä järjestelmä niihin.

Järjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2020. Käyttäjät ovat luonnehtineet järjestelmää mm. "looginen ja helppo käyttää" ja "eihän näytön arviointi VOI olla näin helppoa".  

Tule juttelemaan lopputuloksesta, kokemuksistamme ja onnistuneista käytänteistä yhteiskehittämisessä. Oleellisia onnistumisen elementtejä olivat aito halu tehdä asioita uudella tavalla ja pyrkimys yksinkertaisiin ja selkeisiin ratkaisuihin.