Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Työväline varhaiskasvatuksen TVT-osaamisen arviointiin ja kehittämiseen
osaamisen arviointi tieto- ja viestintäteknologia varhaiskasvatus
Target group: Early childhood educators

Työväline varhaiskasvatuksen TVT-osaamisen arviointiin ja kehittämiseen
Erityissuunnittelija  at Helsingin kaupunki henrietta.suomalainen@hel.fi


Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus, Nerg-Öhman Satu
Nerg-Öhman Satu varhaiskasvatuksen asiantuntija  at Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus satu.nerg-ohman@espoo.fi +358 43 8258952

Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kehittämispalvelut, Korenius Suvi
Korenius Suvi projektikoordinaattori, OPEKA-hanke  at Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kehittämispalvelut suvi.korenius@hel.fi

Tieto- ja viestintäteknologia on tullut osaksi toiminta- ja oppimisympäristöä myös varhaiskasvatuksessa, mutta se hakee vielä luontevaa ja tarkoituksenmukaista rooliaan pienten lasten kasvatustyön arjessa.

Millaista osaamista, välineistöä ja pedagogisia käytäntöjä varhaiskasvatussuunnitelman mukainen laadukas toiminta digiajassa edellyttää? Miten varhaiskasvatuksen TVT-osaamista voidaan tunnistaa, arvioida ja kehittää?

Tämä posteri esittelee loppuvuodesta 2018 käynnistynyttä Varhaiskasvatuksen Opeka -hanketta, jossa kehitetään seitsemän kunnan ja yliopiston yhteistyössä Opetushallituksen tuella valtakunnallista verkkopalvelua varhaiskasvatuksen TVT-osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Palvelun avulla tapahtuva itsearviointi tukee henkilöstön osaamisen tunnistamista ja oman työn kehittämistä. Palvelu antaa tietoa varhaiskasvatuksen oppimisympäristöistä ja toimintakulttuurista sekä TVT-osaamisen tasosta ja kehittämisen tarpeista.

Posterilla halutaan tehdä tulevaa palvelua tutuksi jo sen kehittämisvaiheessa sekä kuulla kehittämistyön tueksi ITK-kävijöiden ajatuksia, toiveita ja kokemuksia hyvistä arvioinnin työkaluista.