Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Healthy Future project, Osaamismerkit osana osaamisperusteisuutta
mobiilioppiminen opetuksen kehittäminen pelillinen oppiminen
Location: Esityssali 23 -
Time: 3/21/19, 2:30 PM - 3:00 PM (30 minutes)
Target group: Vocational institution: Experts, planners, supervisors, coordinators

Healthy Future project, Osaamismerkit osana osaamisperusteisuutta
Lehtori  at Omnia oona.haapakorpi@omnia.fi


Haapakorpi Oona
Haapakorpi Oona Lehtori  at Omnia oona.haapakorpi@omnia.fi +358 43 824 4112

Ström-Kallio Henna
Ström-Kallio Henna Lehtori  at Ekami Henna.strom-kallio@ekami.fi +358505817341

Yksilöllinen eteneminen opiskelijan opintopoluilla ja osaamisperusteisuus ovat haasteita matkalla kohti ammatillista kasvua. Oppiminen on tehokkaimmillaan silloin, kun se on monikanavaista ja sosiaalista. Oppijan kiinnostuksen ja sitouttamisen kehittämiseksi oppimismateriaalit ja –ympäristöt tulisi tarjota opiskelijoille helposti saatavilla ja heitä inspiroivassa muodossa. Parhaimmillaan oppijan itseohjautuvuutta voidaan lisätä hyödyntämällä digitaalisia työkaluja ja käyttämällä pelillisiä elementtejä osaamisen kerryttämisen innoittajana.

Projekti-idea on syntynyt tarpeesta kehittää opiskelijoiden kestävän kehityksen ammattiosaamista yhdistämällä digitaaliset osaamismerkit eli Open Badge -merkit ammatilliseen opetukseen. Osaamismerkkien avulla osaamista voidaan kerryttää aikaan tai paikkaan sitomatta ja niiden avulla tuetaan opiskelijan osaamisperusteisuutta ja itseohjautuvuutta.Osaamismerkkejä on nyt käytetty puoli vuotta kiltamaisessa opetuksessa kerromme miten osaamismerkit on otettu käyttöön ja miten opiskelijat ovat KEKE-merkeihin suhtautuneet.

The Healthy Food Choices for a Sustainable Future on kansainvälinen hanke, jonka partnerimaina olivat Suomi, Italia ja Kroatia. Suomesta mukana olivat Omnia ja EKAMI. Kyseessä oli ruokapalvelualan yhteinen kehittämishanke, jossa kehitettiin 43 kestävän kehityksen osaamismerkkiä kriteeristöineen ko. alalle. Osaamismerkit on julkaistu neljällä kielellä. Osaamismerkkien tueksi ja opiskelijan oppimista helpottamaan hankkeessa luotiin kaksi e-kirjaa.

Digitaaliset osaamismerkit auttavat opiskelijaa todentamaan osaamistaan ja tekemään sen näkyväksi portfoliossaan. Osaamismerkit tarjoavat mielekkään pelillisen lähestymistavan aiheen oppimiseen. Lisätietoja Healthy Future -hankkeessa tuotetuista kestävän kehityksen osaamismerkeistä löydät projektin www-sivuilta. http://www.healthyfutureproject.eu/osaamismerkki-hakemukset/

Tämä kehittämishanke oli ensimmäinen laatuaan ammatillisessa koulutuksessa. Hanke on syventänyt Omnia ja EKAMIn välistä yhteistyötä ja poikinut yhtenäisen kiltakoulu-toimintamallin, Kokkikillan, jonka yksi kantavista teemoista on digitaalisuus ja sen kehittäminen. Kehittämishankkeen verkostossa ja levittämisessä on hyödynnetty erilaisia sosiaalisen median välineitä.