Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Digitaalinen peruskoulu - rehtorit koulun digitaaliprosessin johtajina ja opettajat sen toteuttajina
Education technology Leadership yhteisöllisyys
Location: Esityssali 14 -
Time: 3/22/19, 11:00 AM - 11:30 AM (30 minutes)
Target group: Basic education/general upper secondary education: Principals and leaders

Digitaalinen peruskoulu - rehtorit koulun digitaaliprosessin johtajina ja opettajat sen toteuttajina
Tutkimusjohtaja  at Tampereen Yliopisto jarmo.viteli@uta.fi


Viteli Jarmo
Viteli Jarmo Tutkimusjohtaja  at UTA jarmo.viteli@uta.fi 0500731237

Kuntien ja koulujen digistrategioiden rooli perusopetuksen digitalisaatiossa on keskeinen. Erityisesti rehtoreiden strateginen rooli koulun digitalisaatioprosessin johtamisessa on ollut tarkastelun kohteena useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Sheppardin ja Brownin (2013) mukaan rehtorin rooli voi olla joko kehitystä fasilitoiva tai hidastava, jopa sitä haittaava. Dexter (2008) puolestaan on kuvannut rehtorin roolia merkitykselliseksi myös oppilaiden digitaalisten kompetenssien kehittymiselle.

Tutkimuksessaan (Leithwood et al, 2005) on esittänyt, että menestyksellinen koulun johtajuus edellyttää neljää funktiota ja prosessia: 1) kyky asettaa suunta, tavoitteet, normit ja visio, 2) kyky kehittää ihmisiä koulutuksen avulla ja luomalla kannustavan oppimisympäristön ja oppimiskulttuurin, 3) kyky kehittää organisaatiota; sisältäen organisaation infrastruktuurin, joka tukee ja kannustaa oppimista, 4) kyky kehittää pedagogista toimintaa.

Suomessa kehitetty Ropeka-online verkkokysely arvioi rehtorin toimintaa alla olevien ulottuvuuksien kautta, jotka on johdettu Leitwoodin mallia mukaillen. Ropeka on itsearviointikysely, jonka tarkoituksena on tukea koulun kehitystyötä ja tiedolla johtamista. Samaan pyrkii myös opettajille suunnattu www.opeka.fi - kysely että oppilaille suunnattu www.oppika.fi - kysely.

Ropekan avulla haetaan vastauksia seuraaviin osa-alueisiin:

  1. Strategia - Millä tasolla on koulun strategiaja näkemys siitä mihin pyritään ja

  2. Sitoutuneisuus muutokseen - Miten kouluyhteisö on sitoutunut digitaalisuuden tuomiin muutoksiin?

  3. Uuden toimintakulttuurin luominen - millaiset valmiudet koululla on luoda uutta toimintakulttuuria, jota digitalisaatio tukee

  4. Osaamisen kehittäminen - Miten tuetaan yksilöllistä ja yhteisöllistä osaamista ja sen kehittämistä?

Esittelemme uusimmat tulokset vuodelta 2018 ja tuloksia verrataan myös vuoden 2017 tuloksiin. Samalla tarkastelemme myös opettajien tuloksia ja huomaamme, että opettajien ja rehtoreiden käsitykset eivät aina kohtaa, vaikka puhumme samasta asiasta.

Rehtoreiden vastauksia on 1144 ja opettajien 17500 vuosilta 2017 ja 2018. Kyseessä on ainutkertainen aineisto niin laajuutensa kuin myös pitkittäisseurannan näkökulmasta.