Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Automatisoitujen oppimispolkujen luonti Moodlessa
Education technology opetuksen kehittäminen Personalized Learning
Location: Esityssali 21 -
Time: 3/21/19, 12:00 PM - 12:30 PM (30 minutes)
Target group: University of applied sciences: Teachers

Automatisoitujen oppimispolkujen luonti Moodlessa
Erikoissuunnitelija  at Karelia-amk minna.rokkila@karelia.fi


Ignatius Maarit
Ignatius Maarit Monimuotopedagogi  at Karelia-amk maarit.ignatius@karelia.fi 0503802866

Rokkila Minna
Rokkila Minna Erikoissuunnitelija  at Karelia-amk minna.rokkila@karelia.fi 0503640347

Opiskelu verkossa on parhaimmillaan monipuolinen ja yksilöllinen oppimiskokemus. Verkko-oppimisympäristön sisältämää teknologiaa (PLD – Personalized Learning Designer) hyödyntävä oppimisprosessin toteutus koostuu henkilökohtaisista ja yhteisistä palautteista, monipuolisista tehtävistä sekä yksilöidyistä oppimispoluista. Suunnitellun oppimisprosessin eteneminen ei kuitenkaan kuormita opettajaa liiallisesti vaan hän pystyy keskittymään ohjauksen ja tuen antamiseen.  

PLD-teknologialla ohjataan oppimisprosessia ja opiskelijan etenemistä Moodlessa. Sen avulla tunnistetaan opiskelijan osaamistaso ja suunnataan tehtäviä, materiaaleja, testejä, itse- ja vertaisarviointeja sekä vuorovaikutusta hänelle. Opettaja voi suunnitella PLD:n avulla opintojakson kriittisiin pisteisiin oppimista aktivoivia sääntöjä. Esimerkiksi palautuksen unohtaneelle opiskelijalle lähtee automaattisesti aktivoiva huomautusviesti. 

Opettajan ammattiaidon ja kokemuksen avulla hän tietää, mitkä kohdat opinnoissa ovat opiskelijalle haastavia tai oman osaamisen kehittymisen havainnoimisen solmukohta. Tämän tiedon avulla opettaja voi PLD-teknologiaa hyödyntäen rakentaa opintojaksolleen ne pisteet, joihin varataan ohjausta sekä oppimista aktivoivia ja eteenpäin ohjaavia sääntöjä. Jokaisen säännön käynnistää tapahtuma, ehto tai toiminto. Yhdistelemällä erilaisia tapahtumia, ehtoja sekä toimintoja voidaan luoda lähes rajattomasti erilaisia sääntöjä. 

Tässä foorumiesityksessä tulemme esittelemään ne kaikki tulokset, jotka olemme esitykseen mennessä kokeiluna saaneet.

Esitysaineisto