Miten ITK-ohjelma vastaa kestävän kehityksen tavoitteisiin?
Headai:n mallinnus kertoo, että puhumme konferenssissa YK:n tavoitteiden kannalta oikeista asioista.
14 huhtikuuta, 2023

Teksti: Harri Ketamo, Headai

YK:n kestävän kehityksen maalit (myös Agenda 2030, SDG) kuvaavat niitä tavoitteita, joihin YK:n jäsenet ovat sitoutuneet. Kestävän kehityksen tavoitteet eivät kuitenkaan ole vain valtioiden politiikkahumppaa, vaan myös jokaiselle meille soveltuva viitekehys kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen. Suuret muutokset tapahtuvat kuitenkin yksilöiden kautta. Haasteena yksilötasolla kuitenkin on, että harvalla on aikaa ja mahdollisuutta käydä läpi kymmenien tuhansien sivujen dokumentaatioita ja vertailla omaa tekemistä, ja ennen kaikkea tekemisen katveita, niihin. 

Vertailun helpottamiseksi kaikki 17 kestävän kehityksen tavoitetta on mallinnettu Headai:n SDG Scorecardissa semanttisesti/laskennallisesti YK:n tuottamien määritelmien, indikaattoreiden ja esimerkkitoimenpiteiden avulla. Tarkoituksena on ollut tuottaa normalisoitu täsmällinen kielimalli kestävän kehityksen maaleista. Kielimalli on samankaltainen kuin ChatGPT:ssä mutta pienempi ja täsmällisempi. Täsmällisten kielimallien etuna on, paitsi asiassa pysyminen, myös niin sanotun hallusinaation minimaalisuus suuriin kielimalleihin verrattuna. Tämä normalisoitu kielimalli mahdollistaa minkä tahansa dokumentaation, vaikka konferenssiohjelman, opetussuunnitelman tai yksittäisen opintojaksoselosteen vertaamista kestävän kehityksen maaleihin.

ITK-ohjelman hyvä osuvuus kestävän kehityksen maaleihin kertoo siitä, että puhumme konferenssissa YK:n 2030 tavoitteiden kannalta oikeista asioista. Käyttämämme mallinnus ei validoi tekemistä, mutta tekee näkyväksi sen mitä puhumme ja kirjoitamme. Tavoitteena on, että jokainen ITK-kävijä voi osaltaan toteuttaa vielä paremmin YK:n tavoitteet täyttävää opetusta ja tutkimusta: huomioida mitä puuttuu ja tehdä tekoja, jotka vievät kohti parempaa SDG-osuvuutta. 

Vuoden 2023 ohjelmassa olevat esitykset ovat kielellisesti lähempänä kestävän kehityksen maaleja kuin esitykset aikaisempina vuosina ovat olleet. Alla olevissa kuvissa on verrattu vuosien 2019, 2022 ja 2023 ohjelmaa maaleihin 4 (laadukas opetus) ja 8 (kestävä kasvu ja työelämä). Maalien väreillä esitetyt pisteet kuvaavat täsmällistä osuvuutta kestävän kehityksen maalien ja ohjelman välillä. Käytimme mallinnuksessa täsmällisiä osumia, jotta osumat ovat 'varmoja', ei tulkittuja. Toinen vaihtoehto olisi ollut todennäköiset osumat samankaltaisten merkityksien kautta. Tämä mallinnus tuottaisi merkittävästi enemmän osumia, mutta koska tarkoituksemme ei ollut hakea osumia vaan tutkia muutosta, päädyimme täsmällisempään analyysiin. Kuvista voimme havaita miten sanaston osuvuus on parantunut huomattavasti tänä vuonna.Kun sukelletaan hieman pintaa syvemmälle (kts. kuva alla), nähdään mitkä sanat tai teemat ovat tuottaneet osuman. Oman toiminnan kannalta arvokasta on miettiä, mitä itse voisi tehdä, jotta tulevaisuudessa meillä olisi enemmän osumia. Kukaan ei tee kaikkea yksi, mutta kun jokainen ratkaisee edes yhtä kestävän kehityksen mukaista teemaa, saamme yheisönä parannettua tulostamme merkittävästi. Kun tiedämme mitä tällä hetkellä teemme ja mitä taas emme tee, jokainen voi alkaa rakentaa omaa suunnitelmaa SDG-yhteensopivan esityksen tai opetuksen järjestämiseen.


Tutustu mallinnukseen tarkemmin Headai:n sivuilla

Tule kuulemaan miten voit käyttää vastaavaa mallinnusta ja muita suuriin datoihin pohjautuvia ennakointimalleja myös opintojaksojen tai opetussuunnitelman kehittämisessä torstaina Areena-saliin klo 16.15 ja perjantaina esityssaliin 35 klo 10.30.

Lisätietoja

www.headai.com
anu.passi-rauste@headai.com
harri.ketamo@headai.com

Tulevat tapahtumat

ITK-konferenssin uutiskirje

Jaa tämä kirjoitus