EXAMin uudet vaatteet
Assessment Good practices Hybrid Teaching
Location: Esityssali 23 -
Time: 10/7/22, 9:00 AM - 10:15 AM (1 hour 15 minutes)
Target group: Universities: Faculty teachers

Fagerholm Hanna suunnittelija  at Oulun Yliopisto hanna.fagerholm@oulu.fi 0505756676


EXAM on sähköinen osaamisen todentamisen järjestelmä, joka on käytössä yhteensä 28 korkeakoulussa Suomessa. EXAM on joustava ja nykyaikainen tapa todentaa opiskelijoiden osaamista. Haluamme toimintasessiollamme esitellä EXAMin uusimpia toiminnallisuuksia ja herättää keskustelua siitä, minkälaista on pedagogisesti järkevä osaamisen todentaminen. Enää ei tule kysyä, haluavatko opettajat laatia tentin paperilla vai sähköisesti. Sen sijaan tulee pohtia, minkälaista osaamista tenteillä halutaan mitata?

Laadukas digipedagogiikka syntyy osaavan opettajan ja toimivien työkalujen avulla. Viime vuosien kehitys on muovannut EXAM-järjestelmästä joustavan ja monipuolisen välineen sähköiseen osaamisen arviointiin. Ylpeinä EXAM-konsortion jäseninä haluammekin esitellä toimintasessiossamme EXAM-järjestelmän uudet vaatteet:

Mitä? – Joustava, monipuolinen ja helppokäyttöinen sähköinen osaamisen tunnistamisen työkalu.

Miten? – Sähköisesti, joustavasti ja digipedagogiikan kehityssuuntia myötäillen.

Missä? – Missä tahansa!

Opiskelijat ovat aiemmin suorittaneet sähköiset tentit EXAMin käyttöön nimetyissä sähköisen tentin tiloissa. Viime vuosien järjestelmäkehityksen myötä EXAM tarjoaa uudenlaista joustavuutta sekä opiskelijoille että opettajille. Tästä hyvänä esimerkkinä on kaksi vuotta käynnissä ollut pilotti, jossa on kerätty käyttökokemuksia tenttivierailusta ja yhteistentistä. Tenttivierailu mahdollistaa opiskelijoille tentin suorittamisen vieraskorkeakoulun tenttitiloissa. Yhteistentti toimii opettajien välineenä korkeakoulujen välisten, yhteisten tenttien luomiseksi anonyymisti. Erityisesti tenttivierailu on ollut opiskelijoiden suosiossa ja helpottanut opiskelun, työelämän ja yksityiselämän yhdistämistä.

Uutena pilotoitavana EXAMin toiminnallisuutena on omakonetentti, joka mahdollistaa EXAM-tenttien suorittamisen esimerkiksi opiskelijan omalta laitteelta. Omakonetentti voidaan toteuttaa rajoitettuna omakonetenttinä, jolloin opiskelijalla on pääsy ainoastaan EXAM-järjestelmään tai avoimena omakonetenttinä, jolloin opiskelijalla on käytettävissään kaikki laitteen resurssit.

Toimintasessiossamme esitämme demonstraation omakonetentin käytettävyydestä. Osallistujat pääsevät kokeilemaan itse tentin suorittamista paikan päällä omalla laitteella (kannettava tietokone, tabletti tai älypuhelin). Lisäksi kerromme lisää tenttivierailusta ja yhteistentistä sekä jaamme kokemuksia omakonetentin pilotista. Tätä ja paljon muuta EXAM-järjestelmästä ITK:ssa 2022!