Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi
Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi
Distance education Education technology Personalized Learning

Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi
Luostarinen Aki Kehityspäällikkö  at Otavia / Nettilukio


Luostarinen Aki , Kehityspäällikkö
Otavia / Nettilukio

Posterin pdf-versio

Posterissa esitellään OKO-hankkeessa tuotettuja osallisuutta, kokemuksellisuutta ja osaamisen näkyväksi tekemistä vahvistavia ratkaisuita ja opettajille, ohjaajille ja opiskelijoille suunnattuja avoimia verkkomateriaaleja.

Posterissa esitellään seuraavia hyviä käytänteitä ja avoimesti jaettuja monimediaisia materiaaleja opiskelijoille ja opettajille:

  1. Opiskelun tueksi tuotettu podcast-sarja Muikku puhuu (kohderyhmä: opiskelijat)

  2. Oppimisen ajankohtaisia teemoja käsittelevä Järkipuinti - Oppimisen asialla -podcast-sarja (kohderyhmä: opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset)

  3. Opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten koulutusmateriaalit esityksen teemoihin liittyen videotallenteina 

  4. Osaamimerkistöt lukiolaisen osaamisen näkyväksi tekemiseksi: digitaidot (Tieke), työelämätaidot (Sivis), kestävän tulevaisuuden osaaminen (Otavia), delfoi / tulevaisuuden tutkimuksen osaaminen (Otavia ja Metodix)

  5. Kestävän tulevaisuuden painotusopinnot aikuislukioon (opintojen kuvaus ja tavoitteet)

Posterissa taustoitetaan lyhyesti yllä olevien toimien tavoitteet ja tarkoitus sekä esitellään sen jälkeen kukin toimista lyhyesti linkkeineen ja qr-koodeineen. ITK-osallistuja saa posterista materiaalit mukaansa.

OKO-hankkeen toiminnan taustalla on tarve monipuolistaa lukion oppimateriaalia erilaisin videoin ja äänittein, mikä voi auttaa erilaisia oppijoita niin sisältöjen hallinnassa kuin kiinnittymisessä opintoihinsakin (tuttuus, ihmisläheisyys). Lisäksi opiskelija hankkii lukiokoulutuksessa usein paljon osaamista, mikä ei tule näkyväksi todistuksissa. Tätä varten on kehitetty kokonaan omia uusia osaamismerkistöjä sekä hyödynnetty olemassa olevia. Kestävän tulevaisuuden teemat liittyvät vahvasti niin osallisuuteen kuin kokemuksellisuuteen: kestävänä tulevaisuuden painotusopinnot rakentuvat aktivoivan, osallistavan ja kokemuksellisen oppimisen ja opetuksen varaan. Kaikista näistä teemoista on haluttu tuottaa lisäksi materiaalia, joka auttaa tiedon jakamisessa ja toiminnan käynnistämisessä myös muita kuin hankeorganisaatiota: koulutustallenteet ja Järkipuinti-podcast johdattavat teemoihin syvemmin sisään ja tarjoavat käytännön vinkkejä ja työkaluja omaan opetukseen ja ohjaukseen.  

Posterimuoto sopii esitykseen hyvin, sillä esittelyssä on valmiiksi saadut, kaikkien hyödynnettävissä olevat monimediaiset materiaalit ja opetusratkaisut. Posterin avulla näitä materiaaleja ja ratkaisuita on helppo jakaa ITK-osallistujien hyödynnettäväksi.

Esiteltävät materiaalit on tuotettu osana OKO – Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi -hanketta, joka on rahoitettu Euroopan sosiaalirahastosta. Rahoittajana toimii Etelä-Savon ely-keskus ja toteutuksesta vastaa Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Nettilukio.