Osaamisdatan ja uusien ennakointikyvykkyyksien äärellä, case AMISPULSSI
Analytics Artificial intelligence Good practices
Location: AREENA-sali -
Chairperson: Tarmo Toikkanen
Time: 4/20/23, 4:15 PM - 5:00 PM (45 minutes)

Osaamisdatan ja uusien ennakointikyvykkyyksien äärellä, case AMISPULSSI
Passi-Rauste Anu CMO  at Headai


Ketamo Harri , Founder
Headai

Pöntynen Leena , Johtaja (osaamispolitiikka)
Teknologiateollisuus

Nopeat muutokset yhteiskunnassa ja työelämässä vaativat uusia keinoja osaamiseen liittyvien haasteiden, kuten erilaisten osaamisen kohtaanto-ongelmien ratkaisuun. Osaamisdatan hyödyntämisestä “välittäjäaineena” erilaisten toimijoiden välillä on jo hyviä käytännön ratkaisuja ja kokemuksia. 

Osaamisdatan avulla: 

·       Osaajat ja työpaikat kohtaavat paremmin.  

·       Oppijat löytävät oikeanlaisia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja koulutustarjontaa.  

·       Koulutus voi vastata paremmin ennakoituihin osaamistarpeisiin. 

·       Yhteiskunta voi kohdentaa resurssinsa oikeaan paikkaan.  

·       Yritykset pystyvät kehittämään paremmin osaamistaan ja osaajiaan.    

·       ekosysteemin toimijoilla; koulutuksen tarjoajilla, organisaatioilla ja oppijoilla on yhteinen kieli.

Osaamisdatan playbook kuvaa 4 erilaista ratkaisua ja oppeja pilottiprojekteista.  https://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/inline-files/T-Osaamisdatan-pelikirja-FI-04-spreads_0.pdf . Playbook laajenee 2023 Amispulssin ja osaamisen Signals - vahvistuvat signaalit osaamistarpeista -ratkaisujen osalta. 

Tuomme Areenalle dialogin johon osallistuvat osaamisdataa kehittäneet ja hyödyntäneet osaamisen johtamisen, data science kehityksen, koulutuksen kehittämisen ja uraohjauksen asiantuntijat ja edelläkävijät. Käymme läpi osaamisdatan erilaisia käyttömahdollisuuksia, kertyneitä oppeja ja tunnistettuja haasteita ja seuraavia kehittämiskohteita. Erityisenä keskusteluteemana on datapohjaisen ennakoinnin ja ihmisälyn yhdistäminen ja siihen liittyvät uudet kyvykkyydet. Datan hyödyntäminen arjen työssä, dynaaminen tiedolla johtaminen, datasta oman tarinan rakentaminen haastaa koulutuksen johtajat, suunnittelijat, opettajat ja oppijat, opiskelijat uuden oppimisen äärelle. Oppimisen uutta ihanuutta analytiikan ja datan äärellä!