Kulttuuriperintö herää eloon - lisätty todellisuus oppimisympäristön laajentajana
elämyksellinen oppiminen Exploratory learning monikulttuurisuus Monilukutaito osallistava oppiminen tieto- ja viestintäteknologia
Location: Esityssali 13 -
Chairperson: Heikki Mäenpää
Time: 3/21/19, 1:30 PM - 2:00 PM (30 minutes)
Target group: Class teachers

Kulttuuriperintö herää eloon - lisätty todellisuus oppimisympäristön laajentajana
Kouluttaja  at Seurakuntaopisto salla.vainio@seurakuntaopisto.fi


 

Tässä foorumissa esittelemme tutkimusperustaisen pedagogisen mallin, sekä maksutonta materiaalia, jonka avulla kulttuuriperinnöstä tulee kokonaisvaltainen oppimisympäristö. Suunnittelimme kokonaisuuden opettajille #EuropeForCulture2018 - teemavuoteen liittyen. Materiaali ja sen pedagoginen malli antavat mahdollisuuden nähdä kulttuuriperinnön, kuten luterilaisen kirkkotilan, ortodoksisen kirkon ja moskeijan uusin silmin rikkaina oppimisympäristöinä. Erilaisten tilojen kulttuuriset merkitykset ja tarinat avautuvat oppijalle mm. tilan esineistön kautta, joita esittäviin kortteihin on lisätyn todellisuuden avulla liitetty tietoa niiden merkityksestä. Työvälineinä hyödynnetään tilan lisäksi moniaistisuutta, keskustelua, monialaisia kortteja ja älylaitteita. 

Materiaalin teoreettinen viitekehys pohjaa mm. Marjo Räsäsen monilukumalliin ja edistää visuaalisen kulttuurin lukutaidoista erityisesti ympäristönlukutaitoa, Materiaali sisältää pedagogisen mallin, ohjevihkosen ja välineitä kulttuuriympäristön helppoon ja hauskaan tutkimiseen liikkuen ja oppilaita aktivoiden. Tehtävät haastavat pohtimaan tilaa ja sen esineistöä eri näkökulmista. Oppijat voivat jo olemassa olevien sisältöjen lisäksi itse tuottaa aktiivisina toimijoina sisältöä ja toimia näin kokemisen ja ympäristön lukemisen lisäksi myös tilan tuottajina. Materiaali yhdistää oivallisella tavalla perinteitä ja uutta teknologiaa mahdollistaen pedagogisen ajattelun muutoksen kulttuuriperintökohteissa ja oppimisen ilon meissä jokaisessa.

materiaalin teemoja:

  • Ympäristönlukutaidon edistäminen
  • Kulttuurisen lukutaidon edistäminen
  • Tieto- ja viestintäteknisen osaamisen edistäminen
  • Liikkuva koulu: ylös pulpetista, ulos luokasta

Muuta: Kaikki projektin Tutki tilaa -materiaali on maksutta verkossa. Materiaalipankki sai yli 23 000 klikkausta syksyn 2018 aikana. Sen lisäksi aiheeseen liittyvissä blogikirjoituksissa on vierailtu tuhansia kertoja ja teeman koulutuskiertueelle 2018-2019 on ilmoittautunut yli 200 kasvatusalan ammattilaista ympäri Suomen. Lue lisää ja testaa itse blogikirjoituksestamme Kuinka hyödyntää lisättyä todellisuutta oppimisessa?


 

 

Esitysaineisto