Tervetuloa kevään 2020 ITK-webinaareihin! 

 

Webinaarit järjestetään osoitteessa http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/itk2020/. Kirjaudu sisään vieraana (Guest) kirjoittamalla nimesi Name-kenttään. Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia eivätkä edellytä ennakkoilmoittautumista.

 

Webinaaritallenteet

  


3.3.2020 klo 14.00

Facebook-tapahtuma

DOT - Data opiskelijan tukena

Anu Konkarikoski, kehittämiskoordinaattori, lehtori, Ammattiopisto Tavastia

Kaisa Honkonen, asiantuntija, Suomen eOppimiskeskus ry

 

Tule kuulemaan, miten pääset ke 1.4. workshopissa Aulangolla vaikuttamaan malliin, jota DOT-hanke kehittää ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöistä kerättävän datan hyödyntämiseen opiskelijan tueksi. 

 

ITK-workshop: Data oppijan tukena - mitä ja miten?


Digiosaaminen - strategiasta käytäntöön

Tuuli Oksanen, kehittämiskoordinaattori, TAKK

Henna-Riikka Ahvenjärvi, tuotepäällikkö, Discendum Oy

 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on oppilaitoksessa strategisesti tärkeä osa-alue. Nopeasti muuttuvassa maailmassa kilpailukyvyn kehittäminen ja muutoksiin adaptoituminen edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Organisaation digikyvykkyyden ja henkilöstön digiosaamisen nykytilan analyysi ovat edellytys konkreettisen roadmapin toteuttamiselle. Erinomaisen viitekehyksen tälle kehittämistyölle tarjoaa esimerkiksi DigCompEdu. Tässä esityksessä käydään läpi konkreettisten esimerkkien kautta, miten tätä kehittämistyötä on tehty Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa TAKKissa.

 

Digikyvykkyyden ja digiosaamisen kehittäminen liittyvät TAKKissa tiiviisti osaamisen kehittämisen prosessiin. Tavoitteena on muodostaa organisaation digioppimispolku, jonka pohjalta muodostuvat myös työntekijöiden henkilökohtaiset digioppimispolut. Organisaation polku sisältää mm. yhteisiä ydinosaamisalueita, joita kaikki tarvitsevat työssään päivittäin, sekä erityisosaamisalueita, joiden osaamisen hankkimista kohdennetaan tarpeen mukaan. Työntekijöiden henkilökohtaiset oppimispolut muodostuvat oman osaamiskartoituksen pohjalta, jolloin osaamisen hankkimista suunnataan organisaation sekä työntekijän tarpeiden pohjalta.

 

Digivalmennukset ovat yksi konkreettinen tapa lisätä henkilöstön digiosaamista. Yksi tapa opiskella ei kuitenkaan sovi aina kaikille, jolloin tarvitaan monimuotoisia toteutuksia ja rohkeita kokeiluja. Osaamisen kehittämisen johtamisen kannalta on todella tärkeää voida seurata työntekijöiden osaamisen hankkimisen etenemistä ja todentaa osaaminen. Keskeisiä johtamisen työkaluja ovat tässä oppimisanalytiikka sekä esimerkiksi osaamismerkit. Digivalmennusten verkkototeutuksissa on kokeiltu Discendumin Priima-oppimisympäristöä ja osaamismerkkejä on toteutettu Open Badge Factoryn avulla.

 

Tässä esityksessä tuodaan esiin käytännönläheisiä esimerkkejä ja kokemuksia siitä, miten oppilaitoksessa on kehitetty henkilöstön digiosaamista sekä haastetaan osallistujat pohtimaan miten sisältöä voisi peilata oman organisaation kehittämistyöhön.

 

ITK-foorumi: Digiosaaminen - strategiasta käytäntöön

 

Työ sujuvaksi! - apuvälineistä tukea oppimiseen

Riikka Marttinen, erityisasiantuntija, Erilaisten oppijoiden liitto ry

 

Työ sujuvaksi! -esitys tarjoaa tarjoaa uutta näkökulmaa oppimisvaikeuksien ilmenemiseen ja apuvälineratkaisuihin työelämässä. Webinaarissa kerrotaan lyhyesti Oppi-va-hankkeen kokemuksista ja esitellään hankkeen aikana tuotettu digitaalinen Työ sujuvaksi -materiaalipankki. 

 

ITK-foorumi: Apuvälineistä tukea oppimisvaikeuksiin työelämässä

10.3.2020 klo 14.00

Digitaaliset oppitunnit opetuksen tueksi

tutkimuskoordinaattori Tomi Rautaoja, Turun yliopisto

projektikoordinaattori Petra Enges-Pyykönen, Turun yliopisto

 

Mitä tapahtuu, kun yksi oppitunti viikossa korvataan sähköisellä työskentelyllä? Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskuksen kehittämä ViLLE-oppimisjärjestelmä tukee oppilaan osaamista automaattisesti arvioitujen tehtävien ja välittömän palautteen muodossa, opettajan työtä tukevat erilaiset oppimisanalytiikan ja eriyttämisen työkalut. Esityksessä tarkastellaan ViLLEn käyttöä erityisesti perusopetuksen näkökulmasta.

 

ITK-workshop: Digitaaliset oppitunnit opetuksen avuksi

 
itslearning - parempaa oppimista tehokkaammin

Jarkko Elo, Senior Executive, itslearning

  

itslearningin avulla kokoat opetussuunnitelman, toiminnanohjauksen, oppimisprosessien suunnittelun, ohjauksen, arvioinnin ja palautteen yhteen paikkaan. Palvelu tarjoaa rajattomat mahdollisuudet suunnitella opetusta, valmistaa ja jakaa materiaaleja, työskennellä yhteistoiminnallisesti sekä automatisoi rutiinitehtäviä, jolloin opettajille jää enemmän aikaa keskittyä oppijoihin. 


Verkko-opiskelu peruskoulussa - aito vaihtoehto?

Annukka Manninen, Nettiperuskoulun vetäjä, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Tiina Pilbacka-Rönkä, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

 

Kun opiskelu koulussa ei onnistu - mitä tehdä. Olemme kehittäneet tuetun verkko-opiskelun mallin, jossa kunta saa koululleen oppilaan tarvitseman ohjauksellisen tuen sekä verkko-oppimisympäristön verkkomateriaaleineen. Mallia on pilotoitu ja kehitetty parin vuoden ajan erilaisissa hankkeissa ja tällä hetkellä mukana on jo 25 kuntaa, jotka käyttävät aktiivisesti oppimisympäristöämme ja materiaalejamme oppilaidensa opiskelun tukena. Mallissa keskeistä on, että oppilaalla säilyy tiivis kontakti omaan kouluunsa ja siellä erityisopettajaan tai muuhun vastuuopettajaan. Joissakin tapauksissa oppilaalla on koulussa erillinen fyysinen tila, jossa hän opiskelee tuetusti verkossa omaan tahtiinsa. Joissakin tapauksissa on mahdollista, että nuori opiskelee paljon myös kotonaan, mutta edelleen sekä pedagoginen että sosiaalinen tuki on vahva. Kerromme lyhyesti mallista ja kokemuksista.

 

ITK-foorumi: Verkko-opiskelu peruskoulussa - aito vaihtoehto?

19.3.2020 klo 14.00

LAB ammattikorkeakoulu - IoT osaamisloikka

Markku Levanen, Lehtori, TKI asiantuntija, LAB ammattikorkeakoulu

 

IoT osaamisloikka -hankkeen tavoitteena on edistää alueen tarpeita vastaavaa uudenlaisten älykkäiden IoT-laitteiden ja muihin IoT-teknologioihin liittyvää koulutustarjontaa ja sen laatua. Hanke on meneillään ja esitys keskittyy yhden työelämäpilotin esittelyyn (Ennakoivan huollon IoT-sovellus Koskisen Oy:n lastulevylinjalle). Pilotin tarkoituksena on tuoda sisältöä myöhemmin toteutettavaan IoT-virtuaaliseen opetusmateriaaliin. 

 

ITK-posteri: Unelmien ura IoTn parissa

 

Saa häkätä! Luovaa teknologiaa ja koodaustaitoja avoimilla verkkomateriaaleilla

Sanna Reponen (CTO), Mehackit

Mikko Eloholma (CPO), Mehackit

 

Millainen on opettajan kahvikupista tehty hälytin tai rintaliiveistä rakennettu kytkin? Kuinka avoimet kuvamateriaalit kohtaavat runouden ja koodin? Millaisen äänimaiseman voi ohjelmoida koulun ruokalasta? 

 

Esittelemme kaikille avoimen luovan teknologian ja ohjelmoinnin verkkomateriaalin, joka tuotettiin Let Me Hack It -täydennyskoulutushankkeessa. Verkkomateriaali antaa valmiuksia musiikki-, kuvataide- ja elektroniikkaohjelmoinnin projektilähtöiseen hyödyntämiseen opetuksessa.

 

ITK-toimintasessio: Saa häkätä! Luova teknologia ja koodaaminen oppijalähtöisessä ja yhteisöllisessä oppimisessa


Saavutettavuus ja verkko-opetuksen tarkastelu Universal Design for Learning -viitekehyksestä

Minna Koskinen, KM, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Merja Laamanen, FM, KTM, IT-asiantuntija, Jyväskylän yliopisto

Merja Saarela, KT, tutkijayliopettaja ja tutkimuspäällikkö, HAMK Smart

 

Digitaalisuus korkeakoulujen palveluissa, oppimis- ja toimintaympäristöissä luo uusia, joustavia oppimisen mahdollisuuksia. Mahdollisuuksien ohella digitaalisuus voi myös muodostaa oppimiselle ja osallistumiselle esteitä, ellei ympäristöjä ja sisältöjä suunnitella lähtökohtaisesti kaikkien kannalta käytettäviksi, esteettömiksi ja saavutettaviksi. Tutkimusten ja opiskelijapalautteiden perusteella digitaaliset palvelut ja ympäristöt eivät ole tällä hetkellä kaikille opiskelijoille saavutettavia.

 

Laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta vaatii korkeakouluja tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi sekä valvomaan saavutettavuuden toteutumista. Saavutettavuus digitaalisessa ympäristössä ei tarkoita pelkästään teknologisia ratkaisuja vaan myös sisältöä, pedagogisia ratkaisuja ja viestintää - erityisesti tämä koskettaa verkko-opetusta. Opetuksen pedagoginen suunnittelu kaikki opiskelijat huomioiden (Universal Design for Learning), oppimisympäristön ja materiaalien saavutettavuus sekä käytettävyys ovat kriittisiä tekijöitä opiskelijan onnistumiselle verkko-opinnoissaan. Huomionarvoista on, että saavutettavuus ei koske vain marginaalista opiskelijajoukkoa, vaan hyvä suunnittelu hyödyttää kaikkia.

 

Joku voi nähdä saavutettavuuden huomioimisen työläänä ongelmana, me näemme tämän kehittymismahdollisuutena. Opiskelijoiden ja henkilökunnan erilaisuus ja sen huomioiminen muodostavat antoisan lähtökohdan korkeakouluopetuksen uudistamiselle.

 

Webinaarissamme kerromme, miten pedagogisen suunnittelun lähtökohdaksi otetaan kaikki opiskelijat huomioiva Universal Design for Learning (UDL) viitekehys. UDL:n kolme pääperiaatetta ovat 1) Sitoutuminen (Engagement), 2) Esittämisen ja havainnollistamisen keinot (Representation) ja 3) Toiminnan ja – osaamisen ilmaisutavat (Action & Expression). Tutustumme käytännön esimerkkien kautta kaikkiin kolmeen pääperiaatteeseen, mutta pääpaino on saavutettavan esittämisen ja havainnollistamisen keinoissa. Haluamme tarjota sinulle esimerkkien kautta näkökulmia siihen, kuinka hyödynnät UDL-viitekehystä saavutettavan verkko-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Tule oppimaan lisää UDL-viitekehyksestä ja sen soveltamisesta verkko-opetuksen suunnitteluun.
 

ITK-posteri: UDL -viitekehys mahdollistamassa unelmia saavutettavasta verkko-opetuksesta

Osallisuutta ja joustavia opintopolkuja yhteisiin tutkinnon osiin

Pyry Antola, lehtori, projektikoordinaattori, Seinäjoen koulutukuntayhtyhmä Sedu

 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedussa on YTO-Areena-hankkeessa kahden vuoden ajan kehitetty välineitä ja toimintamalleja ammatilisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien osaamisen tunnistamiseen ja joustaviin, erilaiset oppijat huomioiviin opintopolkuihin.

 

Keskitymme webinaarissa erityisesti hankkeen sähköisiin tuotoksiin sekä siihen, miten julkaisemme ne avoimesti hyödynnettäväksi.

 

Esittelemme hankkeessa tuotetut yhteisöllisen pedagogisen suunnittelun materiaalit, Moodleen tuotetun verkko-oppimisympäristön sekä opiskelijan ohjauksen ja tuen materiaalit. Olemme pyrkineet rakentamaan verkkoympäristön ja muut materiaalit modulaarisesti siten, että tuottamiamme sisältöjä voi hyödyntää eri alustoilla itselleen parhaiten sopivalla tavalla.

 

ITK-foorumi: Osallisuutta ja joustavia opintopolkuja yhteisiin tutkinnon osiin

 

24.3.2020 klo 14.00

Kykykartalla suunnistusta opiskelutaitoihin

Eero Suokonautio, koulutussuunnittelija, Otavia

Anne Rongas, Ideatarhuri, Otavia

Kari A. Hintikka, konseptointi- ja käytettävyyssuunnittelija, Otavia

Jukka Tikkanen, koulutussuunnittelija, Otavia

 

Moni aikuinen joutuu puntaroimaan omien digitaalisten työskentelytaitojen riittävyyttä, paitsi työssä ja arjessa, myös opiskelutaitoina. Pelkästään digitaaliset perustaidot ovat laaja kooste hyvin erilaisia osaamisia. Olemme kehittäneet itsearvioinnin tueksi kykykartan ja kompassin, joiden avulla omia vahvuuksia ja puutteita voi puntaroida. Digitaalisten perustaitojen kykykartta toimii sekä itsearvioinnin apuna että aikuisopiskelijoiden ohjaajien työkaluna. Webinaarissa esittelemme kykykartan perusrakenteen sekä sen pohjalle tehdyn itsearviointityökalun mobiilisovelluskonseptin.

 

ITK-foorumi: Digitaitoja aikuisille oppijoille – annos kerrallaan


Formatiivisen arvioinnin suunnittelu ATS STEM

Jarmo Viteli & Anne Rongas Tampereen yliopisto

 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet vaativat opettajien yhteistyötä. Arvioinnin osalta tavoitteena on ohjata oppilaita arvioimaan omaan työskentelyään ja oppimistaan. Arvioinnilla pyritään edistämään opiskelua koko prosessin ajan asetettuihin tavoitteisiin peilaten. ATS STEM -hankkeessa ohjataan opettajia tekemään ennakolta systemaattinen suunnitelma formatiivisen arvioinnin toteuttamiseen. STEM (science, technology, engineering, mathematics) suuntautuu vahvasti ongelmaratkaisuun ja todellisen maailman käytänteisiin. Tutkiva ja keksivä työtapa yhdistettynä hyvin valittuihin ja mielekkäisiin arviointimenetelmiin tuottaa kiinnostavan oppimiskokemuksen. Webinaarissa esitellään ATS STEM -kouluprojektien suunnittelumalli. Sisällölliset kohteet kouluprojekteissa liittyvät kestävään kehitykseen.

Maailmanluokan täydennyskoulutus opettajille

Pekka Peura, opettaja, Eduhakkerit Oy

 

Webinaarissa esitellään Maailmanluokan täydennyskoulutus opettajille -verkkokoulutuksen toteutus ja kokemukset lukuvuodelta 2019-2020.

 

Oman opettajuuden sekä oman työyhteisön kehittämiseen luotu koulutus edustaa uusinta verkkokoulutusmallia, jossa yhdistetään sosiaalinen vuorovaikutus ja täysin automatisoidut verkkoluennot ja -materiaalit tiiviisti yhteen.

 

Koulutukseen ei saa osallistua yksin, vaan verkkomateriaali opiskellaan 3-5 hengen ryhmissä siten, että tiimi katsoo vuoden aikana kaikki koulutuksen 20 luentovideota yhdessä saman näyttöruudun äärellä keskustellen kiinnostavista ja kysymyksiä herättävistä asioista.

 

MTO-koulutuksen ensimmäinen kausi (1.5.2019-30.4.2020) osoittautui heti erittäin suosituksi tavaksi täydennyskouluttaa itseään. Koulutuksessa on tällä hetkellä mukana yli 750 opettajaa noin 130 eri oppilaitoksesta ympäri Suomea. Opettajia on mukana päiväkodin opettajista korkeakouluopettajiin sekä kaikilta asteilta ja oppilaitosmuodoista siltä väliltä.

 

Tarkempia lisätietoja MTO-koulutuksesta sekä verkkoluentojen aiheista voi lukea koulutuksen verkkosivuilta: http://eduhakkerit.fi/koulutukset/mto/

 

ITK-foorumi: Maailmanluokan täydennyskoulutus opettajille

 

Aiemmat ITK-webinaarit

Aiempien vuosien ITK-webinaarien tallenteet löytyvät webinaaritallenteet-sivulta.