ITK-webinaarit jatkuvat jälleen syyskuussa 2019.

 

Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia eivätkä edellytä ennakkoilmoittautumista, kirjaudu vieraana http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/itk2020/.

 

Tervetuloa mukaan!

 

Syksy 2019

ITK-webinaareja järjestetään 24.9. alkaen aina tiistaisin klo 14-15 lokakuun loppuun saakka.

 

Webinaaritallenteet   

 

ITK-webinaari 22.10.2019 klo 14-16

http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/itk2020/

Facebook-tapahtuma

   

Opetushallituksen pääjohtajan tervehdys
 

Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus, pääjohtaja
  

Laaja-alaisen osaamisen taitojen opettaminen Qridin avulla perusasteilla - valmista sisältöä opettajien käyttöön!

 

Henri Karjalainen, Pedagoginen johtaja, Qridi Oy

 

Qridi julkaisee loppuvuonna 2019 täysin uuden toiminnallisuuden, jossa opettaja voi helposti ottaa käyttöön asiantuntijoiden luomaa valmista materiaalia laaja-alaisen osaamisen taitojen opettamiseen liittyen. Sisältöjä on muun muassa seuraavista aiheista 1. - 9. vuosiluokille: itsetuntemus, sosiaaliset taidot, tunnetaidot, vahvuustaidot ja ratkaisukeskeisyys. Myös rehtori voi seurata taitojen kehittymistä koulutasolla omassa käyttöliittymässään.

 

Sisältö koostuu:

 

1. Ohjeista opettajalle: Mitä taidot X ovat? Miksi taitoa X opetetaan koulussa?

2. Tuntiharjoituksia taidon X opettamiseen liittyen. Harjoitukset aktivoidaan oppilaille Qridissä.

3. Kotiharjoituksia oppilaille kotona yksin/huoltajien kanssa tehtäväksi. Harjoitukset aktivoidaan oppilaille Qridissä.

  

Sisältöjä on testattu useissa suomalaisissa kouluissa ja palaute on ollut erittäin positiivista. Puheenvuorossa kerrotaan tarkemmin sisällöistä ja opettajien kokemuksista sisältöjen käytöstä eri vuosiluokille.

 

Avoin Opetus - mitä se maksaa? Kuka sen maksaa?

 

Ari Korhonen, Aalto-yliopisto, vanhempi yliopistonlehtori

 

Esittelen ajankohtaisia avoimen opetuksen ilmiöitä kuten MOOCit, kärkihankkeet ja niissä syntyvät materiaalit (DEFA) sekä FiTech. Näillä kaikilla on omat sivustonsa. Olen kuitenkin perustanut oman sivuston avoinopetus.fi, joka kokoaa yhteen tietoa avoimen opetuksen tilasta ja tavoitteista. Puheenvuoron jälkeen toivon keskustelua mitä portaalien avoinopetus.fi ja avoinoppiminen.fi pitäisi kansalaisille tarjota ja kenen pitäisi omistaa nämä verkko-osoitteet.

 

Datan ja analytiikan avulla kohti tulevaisuuden oppilaitoksia

 

Lauri Kaski, CEO, Laura Luomanen-Jaakkola, COO, Edudata.io

 

Oppilaitoksissa hyödynnetään eri digitaalisista alustoista ja laitteista saatavaa dataa vielä varsin vähän. Keräämällä dataa, muotoilemalla se pedagogisten tavoitteiden sekä johtamistarpeiden näkökulmasta informaatioksi ja hyödyntämällä analytiikan ratkaisuja, voidaan saavuttaa kokonaiskuva organisaation tilanteesta ja päästä kaikkien toimijoiden kannalta kohti merkittäviä tuloksia.

 

Liikenneturvan Filla&Rillassa opitaan turvallisesta pyöräilystä digitaalisesti

 

Ida Maasalo, Liikenneturva, suunnittelija

 

Liikenneturvan Filla&Rilla on ilmainen digitaalinen oppimisympäristö, joka on suunnattu luokka-asteille 3. – 6. Filla&Rillan tavoitteena on tukea lapsen kasvua turvalliseksi pyöräilijäksi. Filla&Rilla julkaistiin tammikuussa 2018. Perustuen ensimmäisen vuoden käyttäjäkokemuksiin Filla&Rillasta julkaistiin uudistettu versio elokuussa 2019. Uudistustyössä on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että Filla&Rillan tulee olla helppokäyttöinen sekä tukea suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen liikennekasvatustyön toteutumista.

Puheenvuorossa avataan Filla&Rillan kehitystyön tavoitteita ja taustoja. Puheenvuoron kohderyhmänä ovat kaikki digitaalisista oppimisympäristöistä kiinnostuneet.

 

Game it now! - pelinkehitys peruskoulussa

 

Ilmari Hannula, Helsingin yliopisto, projektisuunnittelija

Esa Korhonen, Kuopio, Hatsalan klassillinen koulu, hankeopettaja

 

Innokas-verkoston koordinoima Game it now! -pilotti toi viime vuonna pelinkehitysprojektit kouluihin suljetun pilotin muodossa. Vuosi oli opettavainen ja Innokas ohjelmointi- ja robotiikkaturnauksessa nähdyt pelinkehityskilpailuun osallistuneet pelit olivat hienoja taidonnäytteitä. Tänä vuonna kilpailu avataan kaikille halukkaille ja pilotin opit jaetaan valtakunnallisesti. Webinaari avaa pilottivuodesta opittua, Innokas-turnauksen pelinkehityskilpailun kokemuksia sekä alustaa, miten kuka vain voisi ottaa pelinkehitysprojektin osaksi opetustaan ja mahdollisesti osallistua Innokas-verkoston pelinkehityskilpailuunkin.

     

ITK-webinaari 29.10.2019 klo 14-16

http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/itk2020/

Facebook-tapahtuma 

 

Tietokoneajan pedagogiikan jäljillä: Christensen, Couch ja Papert

 

Tapani Saarinen, Eurooppa-koulu, Ph.D.

 

Harvardin innovaatiotutkija Clayton Christensen (Disrupting Class, 2008), Apple:n koulutusjohtaja John Couch (Rewiring Education, 2018) ja MIT:n tekoälytutkija Seymour Papert (Mindstorms, 1980) ovat esittäneet omat visionsa oppimisen kehittämisestä tietokoneiden aikakaudella. Tämä puheenvuoro keskittyy esittelemään kasvatusteorioita, joita he käyttävät.

 

Esityksen kohderyhmänä ovat käytännön työtä tekevät opettajat, sekä kaikki oppimista ohjaavasta teoriaperustasta kiinnostuneet. Puheenvuoro tuo esiin, miten kasvatuksen teoria ja teknologia yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi oppimisen kehittämisessä.

 

Dikata - digitaaliset perustaidot kansalaistaitona -hanke

 

Reetta Karjalainen, Snellman-kesäyliopisto, hankekoordinaattori

 

Dikata-hankkeessa tarjotaan koulutusta digitaalisissa perustaidoissa työikäisille verkkoluentoina, jotka on katsottavissa myös tallenteena. Vuodelle 2020 suunnitellaan myös muita koulutusmuotoja. Tässä verkkoluennossa hankkeen koordinaattori kertoo hankkeen digitaalisista koulutuksista ja niiden toteuttamisesta ja pyrkii vuoropuheluun verkkopedagogiikkaa toteuttavien tahojen kanssa.

 

Nettilukio: Sano Muikku, kun haluat hyvää!

 

Miia Sivén, Nettilukio, Linjanvetäjä

Aki Luostarinen, Nettilukio, verkkopedagogi

Saara Limnell, Nettilukio, opiskelija

 

Verkko-opiskelu voi olla ohjattua, tuettua ja innostavaa. Nettilukion Muikku-oppimisympäristö tarjoaa tuotettujen oppimateriaalien lisäksi henkilökohtaisen opintojen ohjauksen sekä ainekohtaisen opetuksen. Kohtaamaan pääsee sähköpostitse, videoneuvottelutapaamisissa, Whatsapp-vastaanottotunneilla tai vaikkapa Discord-keskusteluissa. Eikä Muikussa vain istuta ryhti rönössä päivästä toiseen. Liikkuvan verkko-opiskelun teemavuosi kannustaa yksilöllisen ohjauksen ja opetuksen lisäksi opiskelijaa huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja opiskeluun tarvittavasta energiatasostaan. Webinaarissa kurkistetaan opettajan, sisällöntuottajan ja opiskelijan silmin niihin vesiin, joissa Muikku ui.

 

Kompetenssikompassilla rohkaisua verkko-opintoihin

 

Eero Suokonautio, Otavia, koulutussuunnittelija

Jukka Tikkanen, Kari A. Hintikka ja Anne Rongas, Otavia

 

Olemme työstäneet aikuisten perustaitojen kompetenssikarttaa ja kartalla suunnistamiseen opiskelijalle sopivaa kompassia. Kohderyhmämme on toisen asteen opintoja harkitseva tai juuri opinnoissa aloittanut aikuinen. Kompetenssikompassin avulla tutkitaan sekä opiskelijaminäkuvaa että vahvuuksia ja treenaamista kaipaavia taitoja. Kartasta ja kompassista teemme erilaisia versioita ja mm. juttelubotin, joka auttaa opintoja harkitsevaa käymään läpi omia lähtökohtiaan. Olemme demoiluvaiheessa. Kuvaamme webinaarissa työskentelymme etenemistä ja kompassin testaamista. Etsimme myös yhteistyöverkostoja, joita webinaarin kautta voisi löytyä. Tätä kehittämistyötä tehdään Otavialla Vahvistu verkossa -hankkeessa. Hanketta koordinoi Gradia ja se on osa ESR puiteohjelmaa.

 

Oppimisen arkea: analytiikka oppimisen tukena

 

Henna-Riikka Ahvenjärvi, Discendum Oy, LMS tuotepäällikkö

 

Oppimisanalytiikka on tärkeä osa oppimisprosessin seurantaa ja tukemista Priima-oppimisympäristössä. Priimassa osaamisen kehittymisen seurantaa voivat tehdä helposti niin kouluttaja kuin oppija omaan rooliinsa nähden. On tärkeää, että koulutusta rakennettaessa suunnitellaan myös analytiikan hyödyntäminen osana prosessia - tällöin analytiikka kulkee arjessa mukana ja tukee sekä kouluttajan että oppijan työskentelyä. Keskeistä analytiikan seuraamisessa on helppous ja nopeus: esimerkiksi visuaaliset elementit työpöydällä, kursseilla ja eri aktiviteeteissa välittävät nopeasti tilannekuvan oppimisprosessin vaiheesta.

 

Tulevaisuutaidot ja #future-proof oppiminen

 

Markku Pelkonen, Otava Oppimisen palvelut, liiketoimintajohtaja

 

Esityksen aikana käydään läpi projektiesimerkkejä, joissa fokus oppilaiden oppimisprosessissa viedään tavoitteellisesti tulevaisuustaitoja valmentavaan muotoon.

 

ITK-webinaaritallenteet

Aiempien ITK-webinaarien tallenteet löydät omalta sivultaan sekä YouTube-soittolistalta.