Metrokartta käteen ja suunta kohti digipedatukea
Etäopetus henkilöstön osaamisen kehittäminen Hyvät käytänteet tuki Yhteistyö
Paikka: Esityssali 23 -
Ajankohta: 3.12.2021 10.30 - 11.00 (30 minuuttia)

Metrokartta käteen ja suunta kohti digipedatukea
pedagoginen päällikkö  at Omnia


Oppilaitoksessamme on tarjolla runsaasti tukea opetushenkilöstölle digipedagogisiin teemoihin. Poikkeustilan ja etäopetuksen aikana vanhoja malleja on edelleen kehitetty, uusia luotu ja tuen määrää lisätty. Tuen muotoja, tuen antajia ja kanavia on monia. On ohjetta, opasvideota, koulutusta, työpajaa, laatukriteeriä, digitutoria, opettajakehittäjää. Henkilöstön haasteelliseksi tehtäväksi onkin jäänyt selvittää, mihin suuntaan kääntyä silloin kun tukea on tarvinnut.

Jotta henkilöstömme ei ihan eksyisi, piirsimme avuksi metrokartan. Metrossamme on kolme linjaa. Kaikilla kolmella linjalla on useita asemia, joilta saa tukea erilaisiin tilanteisiin olipa kysymys sitten pedagoginen, tekninen tai hallinnollinen. Osalla asemista tuki on tarjolla ohjeistuksen muodossa, osalla asemista päivystää ihmisiä auttamassa myös akuuteissa tilanteissa ja osalla asemista on tarjolla opastusta ja koulutusta. Yhden linjan päätepysäkiltä voi myös tilata omalle porukalle räätälöityä koulutusta.

Foorumiesityksessämme ajamme kaikki linjat läpi, mutta tulemme pysähtymään hetkeksi kolmelle metroasemalle.

  • Yhdellä asemalla kerromme tarkemmin henkilöstön osaamisen kehittämisen verkkoalustasta. Alusta luotiin pikavauhtia opettajien ja ohjaajien tueksi akuuttiin tarpeeseen pandemian puhjetessa ja opetuksen siirtyessä verkkoon. Tarve ei ole pandemian hellittäessä hävinnyt, ja sittemmin alustasta onkin muotoutunut koko henkilöstön yhteinen osaamisen kehittämisen paikka ja osa vakiintunutta palvelutoimintaamme.
  • Toisella asemalla kerromme siitä, miten opettajakehittäjämme auttavat kollegoitaan esimerkiksi verkkokurssien rakentamisessa. Esittelemme verkkokurssien tuottamisen mallin ja matkan varrella sen yhteyteen laaditut konkreetit työkalut ja tuen mallit.
  • Kolmannella asemalla kurkistamme kaikille avoimeen sivustoon, jossa opettajamme jakavat konkreetteja digipedagogisia käytänteitä.

Pandemian aikana olemme oppineet entistä paremmin tekemään yhdessä töitä. Tukea annetaan ja osaamista jaetaan yli toimialojen ja koulutusmuotojen. Olemme oppineet tunnistamaan asioita, jotka yhdistävät koko ison organisaatiomme kaikkia jäseniä ja joissa voimme tehdä yhteistyötä. Etätyö on – paradoksaalista kyllä – tuonut meitä myös lähemmäs toisiamme ja tehnyt meistä paremmin tavoitettavia toisillemme. Uskomme että ison talon mallistamme pystyvät myös pienemmät oppilaitokset ja muut organisaatiot poimimaan elementtejä ja ideoita, joita soveltaa oman talonsa arkeen sopiviksi ja uusien unelmien rakennusaineiksi.