3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa (suklaan 3D-printtaus)
3D-tulostus laajennettu- ja virtuaalitodellisuus opetussuunnitelma
Paikka: Esityssali 21 -
Puheenjohtaja: Ulvinen Jyri
Ajankohta: 3.12.2021 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa (suklaan 3D-printtaus)
Lehtori  at Omnia oona.haapakorpi@omnia.fi


Digi2go hankkeita toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaan

 

Esityksessä kerromme Digi2go hankkeesta (2019-2021), jossa mallinnetiin ja pilotoitiin uutta tutkinnon osaa 3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa ensisijaisesti yhteistyössä Omnian ja Rasekon kanssa.

Tavoitteena oli oppia, mallintaa ja pilotoida uusi tutkinnon osa 3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa, 20 osp (opintojen toteuttamissuunnitelma). Päämääränä oli oppia kolmiulotteista mallinnusta. Samalla luoda pysyviä ja laaja-alaisia toimintarakenteita sille, kuinka kolmiulotteinen mallintaminen mahdollistaa suklaan ja / tai sokerin tulostuksen (3D-tulostus). Hankkeen tarkoitus oli myös kehittää kestävää kehitystä tukevia toimintamalleja, mm. selvittämällä miten materiaaleja voidaan uusiokäyttää tuotantoprosessissa.

Hankkeessa Omniassa rakennetiin ja kehitetiin 3D-suklaatulostin yhteistyössä työelämän ja opiskelijoiden kanssa.  Hankkeen aikana tarkoitus oli, kehitetään 3D-suklaan suklaatulostus-teknologiaa MHI3D tulostin + ohjelmiston avulla. Hankkeessa Raseko kokeilee silikonimuotin valmistusta yhteistyössä Raseko FabLab kanssa.  Raseko myös ostaa oman 3D-suklaan tulostimen.

Omnian 3D-printteri rakennettiin yhteistyössä Mehta Heino Industries Oyn:n kanssa. Printterin on tarkoitus tulostaa 0,5–6 senttiä korkeita hahmoja tai kuvioita, joita voi printata 0,8 ja 1,0 sekä 1,2 suuttimilla. Tulostimella voi esimerkiksi tehdä yrityksen logon suklaasta. Tästä syystä hankkeessa samalla tutkimme suklaa tulostimen käyttömahdollisuuksina pienyrityksissä.

Hanke tulee tuottamaan Pedagogisen käsikirjoituksen virtuaalitodellisuuden keinoin 3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa tutkinnon osaan.

Virtuaalitodellisuus (Virtual Reality – VR) on virtuaalisesti koettu maailma, jossa henkilö-X kokee olevansa aidosti sisällä virtuaalimaailmassa. Tällä pyritään samalla myös lisätä opiskelijoiden innostusta 3D-suklaan tulostukseen ja näin ollen uuteen tutkinnon osaan.

Tässä kyseisessä hankkeessa 360-kuva on otettu pk yrityksen tiloissa, oikeassa työympäristössä. Hankkeessa tuotamme virtuaalimateriaalia käyttämällä 360 kameraa (kuvia/ videoita). Uusi kulttuuri korostaa jakamista, verkostoja ja yhteistyötä yksilösuorittamisen sijaan. Tämä virtuaalinen oppimisalusta tarjoaa mahdollisuuksia yksilöllisempiin oppimispolkuihin.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli sitouttaa mukaan kehittämistoimintaan opiskelijoita, ja innostaa heitä innovaatio projekteihin. Samalla hanke syventää ja laajentaa kokin ja /tai leipurintutkintoa ja samalla se parantaa opiskelijoiden ruuan teknisen tulostuksen tietoisuutta. Projektin tavoitteena oli yhdessä työelämän kanssa kehittää yhteistyötä ravintola- ja catering alalla. Omnian yhteistyö Mehta Heino Industries Oyn:n kanssa tukee tätä toimintaa. Rasekon toiminnan toteutuksessa käytetään hyödyksi Raseko FoodLaboratoryn, Raseko FabLabin ja Turun yliopiston tekemää yhteistyötä.

Hankkeen näkökulmana on yhtenäistää ja samalla kehittää ammatillista 3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa” (20 osp) tutkinnon osaa.  Ensimmäinen pilotti uudella 3D- printterillä Omniassa piti toteutetaan jo 2020, mutta toteutus siirtyi vuoden 2021 puolelle (covid-19). Rasekossa vastaavasti pilotti oli jo aloitettu 2019.