”Tuli fiilis, että olin oikeasti töissä miettimässä näit tehtävii”: Kokemuksia VR-työturvallisuuskoulutuksista
Location: Esityssali 21 -
Chairperson: Kiili Kristian
Time: 10/7/22, 9:00 AM - 9:30 AM (30 minutes)Lapin yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteisessä design-tutkimuksessa kehitetään pedagogista mallia immersiivistä virtuaalitodellisuutta (VR) hyödyntäville työturvallisuuskoulutuksille. Toteutimme toukokuussa 2022 koulutusinterventiot ja keräsimme tutkimusaineistoa Suomen Tullin toimipisteissä. VR-koulutuksille soveltuvaa pedagogista mallia on kehitetty simulaatio-oppimisen tutkimuksen ja immersiivisen VR-oppimisen tutkimuksen pohjalta (Keskitalo et al., 2010; Dieckmann, 2009; Lehikko et al., 2021; Makransky & Petersen, 2021). Tavoitteenamme oli tuoda itsenäisesti tehtäviin VR-harjoituksiin mukaan sosiaalinen oppimisen ulottuvuus (Vygotsky, 1978). Pedagogisen mallin mukaisissa koulutuksissa käydään läpi pienryhmässä tapahtuva johdantokeskustelu, yhteinen VR-perehdytys, yksittäin tehtävät VR-tutoriaalit ja VR-harjoitukset sekä näiden jälkeen vielä loppukeskustelu pienryhmässä. 

Mallin sovittaminen erityisesti työturvallisuuskoulutusten kontekstiin tehtiin joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022 kerätyn haastatteluaineiston pohjalta (Lehikko et al., 2022). Koulutusinterventioissa tehtävistä VR-harjoituksista toinen suunniteltiin ja käsikirjoitettiin tiiviissä yhteistyössä Tullin kanssa kevään 2022 aikana. Erityistä huomiota kiinnitettiin harjoitusten sisällön, ennakkoon määriteltyjen oppimistavoitteiden ja tulosmuuttujien yhdenmukaisuuteen. 

Aineiston keruu jatkui toukokuussa 2022 pääkaupunkiseudulla ja itä-Suomessa järjestetyissä työturvallisuuskoulutuksissa, joissa oli mukana yhteensä 41 Tullin työntekijää 2-4 henkilön koulutusryhmissä. Koulutuksia oli fasilitoimassa 1-2 Tullin omaa kouluttajaa. Keräsimme aineistoa kyselyjen, videoinnin, havainnoinnin ja virikehaastattelujen avulla. Esittelemme ITK:ssa alustavia tuloksia näistä koulutuksista. Kerromme myös lisää tutkimuksessa käytetystä VR-ympäristöstä ja jaamme kokemuksia näistä koulutuksista yhdessä Tullin kouluttajien kanssa.

Tutkimuksessa valmistaudutaan parhaillaan seuraaviin työturvallisuuskoulutuksiin, jotka toteutetaan toisessa suomalaisessa työorganisaatiossa loppuvuodesta 2022. Tutkimuksessa kehitettävä pedagoginen malli tuo yhteen oppimisen tutkimusta ja empiirisesti testattuja käytäntöjä immersiivisten VR-oppimisympäristöjen hyödyntämiseen koulutuksessa ja perehdytyksessä. Tavoitteenamme on myös edistää työturvallisuuskoulutuksen kehittämistä yrityksissä ja organisaatioissa.