Vapauta aikaa oleelliseen – työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen
Assessment Cooperation Quality of teaching
Location: Esityssali 21 -
Chairperson: Jaakko Salo
Time: 12/3/21, 1:30 PM - 2:00 PM (30 minutes)

Vapauta aikaa oleelliseen – työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen
ICT coordinator  at SASKY koulutuskuntayhtymä


Esittelemme foorumilla kahden ammatillisen koulutuksen järjestäjän yhteistyön tuloksena syntyneet osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (ostu) sähköiset työkalut sekä prosessit, joissa näitä työkaluja käytetään. Ostu-työkalujen avulla opiskelijan aiemmin hankitun formaalin osaamisen ajantasaisuus pystytään todentamaan. Opiskelijalle voidaan kohdentaa tehtäväksi vain hänen tarvitsemansa sisällöt aiemmin hankitun osaamisen ajantasaisuuden osoittamiseksi. Prosessin aikana hyödynnetään opiskelijan omaa arviotaan osaamisestaan. Työkalujen avulla opiskelija ja opettaja pystyvät keskittymään oikeisiin tavoitteiden mukaisiin sisältöihin ja kohdentamaan oman aikansa tehokkaammin. 

Syntyneiden käytäntöjen ja työkalujen lisäksi haluamme nostaa foorumilla esille arkisen ja epämuodollisen yhteistyön ja jakamisen kulttuurin merkityksen yhteisten haasteiden ratkaisemisessa. Haluamme oman esimerkkitapauksemme avulla kannustaa entistä aktiivisempaan yhteistyöhön: ostu-työkalujen kehittämisessä on ollut ensiarvioisen tärkeää jakaa ideoita, kokemuksia ja konkreettisia tuotoksia koulutuksenjärjestäjien välillä. 

Toiminnan taustalla on vuoden 2018 alusta voimaan astunut ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, joka muutti merkittävästi ammatillisen koulutuksen rakennetta ja toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Opetuksen järjestäminen ajasta ja paikasta riippumattomasti on osa reformin mukaista opetuksen järjestämistä. Keväällä 2018 Opetushallitus määräsi yhteisten tutkinnon osien osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta.