Iloa ja osallisuutta varhaiskasvatukseen etäyhteyksien avulla
Cooperation Distance education Good practices
Location: Esityssali 14 -
Chairperson: Ulvinen Jyri
Time: 12/2/21, 2:15 PM - 2:45 PM (30 minutes)

Iloa ja osallisuutta varhaiskasvatukseen etäyhteyksien avulla
Esiopettaja  at Espoon kaupungin varhaiskasvatus


Toimivaksi todettuja esimerkkejä ja oivalluksia varhaiskasvatuksen etäyhteyspedagogiikasta. Miten alle kouluikäiset oppivat etäyhteyksien välityksellä, millainen toiminta mahdollistaa lasten aktiivisen osallistumisen etänä ja voiko etäyhteyksillä leikkiä? Etäyhteysmentorit ovat koonneet yhteen parhaita pedagogisia käytäntöjä ja ideoita etäyhteyksien käytöstä varhaiskasvatuksessa.

Espoossa koulutettiin vuoden 2021 aikana OKM:n Covid-19 hankerahoituksella koko varhaiskasvatuksen henkilöstö käyttämään etäyhteyksiä erilaisissa varhaiskasvatuksen työtehtävissä. Etäyhteyksien käytöllä pyritään varmistamaan, vahvistamaan ja lisäämään lasten sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta tilanteissa, joissa normaali osallistuminen varhaiskasvatukseen ei ole mahdollista. Lisäksi koulutuksen aikana vahvistettiin henkilökunnan taitoja käyttää etäyhteyksiä huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Henkilöstön koulutus toteutettiin mentorointi -menetelmällä, johon kuului sekä yksilöohjausta, yhteistä keskustelua tiimeissä, että käytännön kokeiluja lapsiryhmässä.

Osana mentorointia jokainen varhaiskasvatusryhmä kokeili etäyhteyksien käyttöä pedagogisesti lasten kanssa. Kokeiluissa syntyi uusia oivalluksia siitä, miten varhaiskasvatusikäiset lapset voivat leikkiä ja oppia etäyhteyksien avulla. Henkilöstö sai rohkeutta ottaa poissaolevia lapsia etäyhteyksien avulla mukaan ryhmän toimintaan ja lasten osallisuus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus vahvistui. Samalla tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen käyttö ja henkilöstön laiteosaaminen lisääntyi. Etäyhteysmentorointi koettiin innostavana ja käytännönläheisenä työtapana, joka tuki sekä henkilöstön osaamista että lasten ja huoltajien osallisuutta varhaiskasvatuksessa poikkeuksellisena korona-aikana.