Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi starts on December 1, 2021 at 10:00:00 AM +0200
Avoin data tukemaan koulutusta
Analytics Exploratory learning Information retrieval
Target group: University of applied sciences: Teachers

Avoin data tukemaan koulutusta
Tutkimuspäällikkö  at Hämeen ammattikorkeakoulu joni.kukkamaki@hamk.fi


Kukkamäki Joni
Kukkamäki Joni Tutkimuspäällikkö  at Hämeen ammattikorkeakoulu joni.kukkamaki@hamk.fi 046 923 4540

Saarinen Juuso
Saarinen Juuso Sovelluskehittäjä  at Hämeen ammattikorkeakoulu juuso.saarinen@hamk.fi 050 329 6697

Tarkkala Minna
Tarkkala Minna Kehittämisasiantuntija  at Hämeen ammattikorkeakoulu minna.tarkkala@hamk.fi 050 465 6831

Workshop järjestetään Scandic Aulangolla tilassa 21.

 

Avoin data tarjoaa useita mahdollisuuksia opetukselle. Avointa dataa voidaan hyödyntää monin eri tavoin IT-alojen opetuksessa, mutta yhtä lailla myös kaikkien muiden alojen koulutuksessa koulutusasteesta riippumatta aina peruskoulusta korkeakoulutukseen. 

Avoimen datan avulla opiskelijoita voidaan opettaa hyödyntämällä heidän oman alansa reaalimaailman datavarantoja sen sijaan, että harjoitusaineisto olisi esimerkiksi opetushenkilöstön laatimaa. Näin ollen opiskelijat oppivat aidoista ilmiöistä datapohjaisesti. Tällä tavoin opiskelijoille voidaan myös opettaa datan keräämistä, käsittelyä, muokkaamista ja visualisointia implementoituna oman alan osaamisen kasvattamiseen. 

Workshopissa osallistujille esitellään ensin avoimen datan perusperiaatteet, jotta kaikki osallistujat omaavat samat perustiedot. Tämän jälkeen osallistujat muodostavat pienryhmiä, joissa he fasilitaattorien tuella etsivät relevantteja tietoaineistoja, joita opetuksessa voitaisiin hyödyntää ja suunnittelevat näiden aineistojen perusteella koulutuskokonaisuuden soveltuvalle opiskelijakohderyhmälle. Työpajan lopussa ryhmät esittelevät tuotoksensa ja niistä käydään keskustelut ryhmien välillä. 

Tämän esityksen taustalla on 2½ -vuotinen päättymässä oleva projekti, joissa samoja teemoja on edistetty monella eri tasolla eri sidosryhmien kanssa.