Virtuaalivierailu Vaisalaan

ITK-workshop

ITK-workshop: Virtuaalivierailu Vaisalaan
Vapaa
Myynnit loppuvat 16.04.2024 23.59.59
Määrä

Työpajan osallistujat tekevät vierailun omilta kannettavilta laitteiltaan.

Yritysvierailulla opiskelija voi kurkistaa työelämään, tutustua erilaisiin ammatteihin ja urapolkuihin ja luoda käsitystä yrityksen toimintatavoista ja työskentely-ympäristöistä. Vierailun järjestäminen vaatii kuitenkin paitsi aikaa, myös resursseja niin koululta kuin yritykseltäkin, eikä se ole aina mahdollista. Suurissa lukioissa on haasteena on myös suuri opiskelijamäärä, sillä jokaisen opiskelijan vieminen vierailulle jonkin pakollisen opintojakson aikana tarkoittaisi vähintään kymmentä eri vierailua. Tähän haasteeseen lähdimme hakemaan ratkaisua virtuaalisten työkalujen avulla. 

Vaisalan ja Otaniemen lukion yhteistyössä toteuttama, lukiolaisille suunnattu virtuaalivierailu on julkaistu osoitteessa https://www.thinglink.com/video/1616428337092100098. Vierailulla pääsee tutustumaan, miten suomalaisen teknologian avulla torjutaan ilmastonmuutosta ja kehitetään tehokkaampia uusiutuvan energian ratkaisuja. Virtuaalivierailu koostuu tehtävistä sekä lyhyistä 1-3 minuutin videoista, missä tutustutaan Vaisalaan. Vaisala tunnetaan maailman johtavana sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksiin erikoistuneena yrityksenä. 

Vierailun materiaalit on työstetty Otaniemen opettajien kanssa valittujen lukioaineiden oppimäärää palveleviksi temaattisiksi kokonaisuuksiksi, joissa opitaan matematiikan, fysiikan, kemian sekä maantieteen sovelluksista Vaisalassa alansa huippuasiantuntijoiden kertomana. Temaattisissa kokonaisuuksissa opiskelijat pääsevät testaamaan ymmärrystään monivalintatehtävien avulla. Näiden tehtävien avulla opitaan, miten ilmastonmuutosta seurataan ja ymmärretään eri havaintokeinoin, ja miten ilmastonmuutosta hillitään ja torjutaan haavoittuvaisilla alueilla. Lisäksi kurkataan, miten uusiutuvan energian muotoja kehitetään tehokkaammiksi, miten tutkimus- ja tuotekehitystyötä tehdään käytännössä ja miten lukion oppiaineita hyödynnetään yrityksessä. Luvassa on myös moninaisia koulutus- sekä urapolkuja Vaisalan asiantuntijoiden kertomana.

Otaniemen lukiolla on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama luonnontieteiden valtakunnallinen kehittämistehtävä ainoana lukiona Suomessa.

Vaisala on Suomessa vuonna 1936 perustettu maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisujen valmistaja, jolla on yli 2200 työntekijää maailmanlaajuisesti.

Kohderyhmä

  • Lukion opettajat

Virtuaalivierailu on kohdennettu lukioon ja sen temaattiset kokonaisuudet on toteutettu maantieteen, fysiikan, biologian ja kemian moduulien sisältöihin. Vierailua voidaan käyttää myös muiden oppiaineiden opetuksessa sekä opinto-ohjauksessa ja soveltuvin osin sitä voidaan käyttää myös muilla kouluasteilla. 

Tavoitteet

Workshopin tavoitteena on tutustua virtuaalivierailuun, joka on toteutettu lukion ja yrityksen yhteistyönä. Tavoitteena on myös tutustua virtuaalivierailun pedagogisiin ratkaisuihin ja virtuaalivierailun eri osa-alueisiin, kuten temaattisiin kokonaisuuksiin.

Aikataulu

Työpajassa tutustutaan virtuaalivierailun kehittämiseen sekä sen toteutukseen. Osallistujat pääsevät vierailemaan Vaisalassa ja tutustumaan yrityksen tuotteisiin ja toimintaan sekä kestävän tulevaisuuden ratkaisuihin. Osallistujilla on mahdollisuus antaa vierailusta palautetta ja he voivat osallistua virtuaalivierailun kehittämiseen. 

Järjestäjä

Workshopin järjestää Espoon kaupunki.

Päivämäärä ja aika
keskiviikkona
17. huhtikuuta 2024
10.00 11.15 Europe/Helsinki
Sijainti

Scandic Aulanko

Aulangontie 93
13210 Hämeenlinna
Suomi
info@itk-konferenssi.fi
Hanki reittiohjeet
JAA

Selvitä, mitä ihmiset näkevät ja sanovat tästä tapahtumasta, ja liity keskusteluun.