Työkaluja kriittisen nettilukutaidon opettamiseen

ITK-workshop

ITK-workshop: Työkaluja kriittisen nettilukutaidon opettamiseen
Vapaa
Myynnit loppuvat 16.04.2024 23.59.59
Määrä

Väärän tiedon tahallinen tai tahaton levittäminen internetissä haastaa kriittisen lukutaidon opetusta koulussa. Tekstien luotettavuuden arviointi digitaalisessa maailmassa on vaativaa ja oppilaiden taidoissa onkin havaittu suuria eroja. Workshopin tavoitteena on antaa perusopetuksen opettajille uutta, tutkimusperustaista tietoa oppilaiden kriittisen nettilukemisen taidoista sekä konkreettisia työkaluja näiden taitojen opetukseen.

Workshopissa keskitytään tekstin luotettavuuden arviointitaitojen opettamiseen. Usein erilaisissa tiedonhakutehtävissä oppilaan tulisi osata arvioida useita autenttisia nettitekstejä. Tämä on vaativaa, sillä oppilaan tulisi osata arvioida niistä sekä lähteen luotettavuutta että tekstin sisältöjen paikkansapitävyyttä. Lähteiden luotettavuuden arvioinnilla tarkoitetaan muun muassa tekstin kirjoittajan asiantuntemuksen ja tarkoitusperien sekä julkaisupaikan julkaisukäytänteiden arviointia. Sisältöjen arvioinnissa puolestaan korostuu kirjoittajan esittämän väitteen ja evidenssin laadun arviointi. Tutkimuksissa on havaittu, että erityisesti epäluotettavampien lähteiden kyseenalaistaminen vaatii harjoittelua.

Workshop pohjautuu multimodaalisiin materiaaleihin, ja sen työtapana on yhteinen keskustelu ja reflektointi. Workshopin sisältö jäsentyy neljään eri teemaan, joita käsitellään vaiheittain:

  1. Mitä on kriittinen lukeminen?

  2. Miten oppilaat osaavat arvioida tekstien luotettavuutta?

  3. Miten kriittistä nettilukemista voi opettaa?

  4. Työkalut opetuskäyttöön ja oman opetuskokeilun ideointi.

Kolmesta ensimmäisestä teemasta katsotaan noin 5–8 minuutin mittainen video, jonka herättämiä ajatuksia reflektoidaan yhteisöllisesti pienryhmissä. Tarkoituksena on jakaa omia kokemuksia ja hyviä käytänteitä kriittisen nettilukutaidon opetuksesta ja kehittää omaa pedagogiikkaa. Pienryhmäkeskustelujen jälkeen workshopin vetäjät fasilitoivat yhteistä keskustelua.

Tämän jälkeen (teema 4) tarkastellaan kriittisen nettilukutaidon opetukseen kehitettyjä konkreettisia työkaluja. Oppilaiden kanssa taitojen harjoittelu kannattaa aloittaa helpommilla, rajatuilla tehtävätyypeillä, joissa keskitytään yhteen luotettavuuteen vaikuttavaan tekijään kerrallaan. Tämän jälkeen voidaan edetä tehtäviin, joissa on opetustarkoituksiin laadittuja lyhyitä tekstejä, jotka vaihtelevat luotettavuudeltaan. Kun taitoja on harjoiteltu, voidaan edetä opettajan valitsemien autenttisten nettitekstien luotettavuuden harjoitteluun sekä itsenäiseen tiedonhakuun.

Kustakin tehtävätyypistä esitellään esimerkkimateriaalia, jotka osallistujat saavat käyttöönsä. Pienryhmissä pohditaan materiaalien soveltuvuutta erilaisille oppijoille ja ideoidaan omaa opetuskokeilua.

Workshopin materiaalit on tuotettu osana EMILE-projektia yhteistyössä CRITICAL-projektin kanssa. EMILE-projektia rahoittaa EmiFund ja CRITICAL-projektia Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Kohderyhmä

  • Erityisopettajat

  • Luokanopettajat

  • Peruskoulun aineenopettajat

Tavoitteet

Workshopin tavoitteena on antaa perusopetuksen opettajille uutta, tutkimusperustaista tietoa oppilaiden kriittisen nettilukemisen taidoista sekä konkreettisia työkaluja näiden taitojen opetukseen.

Aikataulu

10.00 - 10.15 Workshopin esittely ja alkukeskustelu (15 min.)

10.15 - 10.45 Mitä on kriittinen lukeminen? Video ja pienryhmäkeskustelut (30 min.)

10.45 - 11.15 Miten oppilaat osaavat arvioida tekstien luotettavuutta? Video ja pienryhmäkeskustelut (30 min.)

11.15 - 11.30 Tauko (15 min.)

11.30 - 12.00 Miten kriittistä nettilukemista voi opettaa? Video ja pienryhmäkeskustelut (30 min.)

12.00 - 12.45 Työkalut opetuskäyttöön: opetusmateriaalien demonstrointi ja oman opetuskokeilun ideointi yhteisöllisesti (45 min.)

12.45 - 13.00 Loppuyhteenveto (15 min.)

Järjestäjä

Workshopin järjestää Tampereen yliopisto.

Päivämäärä ja aika
keskiviikkona
17. huhtikuuta 2024
10.00 13.00 Europe/Helsinki
Sijainti

Scandic Aulanko

Aulangontie 93
13210 Hämeenlinna
Suomi
info@itk-konferenssi.fi
Hanki reittiohjeet
JAA

Selvitä, mitä ihmiset näkevät ja sanovat tästä tapahtumasta, ja liity keskusteluun.