Tunnista ja tue omaa osaamistasi digitaalisesti – työkaluja ja vinkkejä

ITK-workshop

Rekisteröitymiset ovat suljettu

Workshop järjestetään Scandic Aulangolla tilassa 12.

Opettajilta odotetaan todella monipuolista osaamista ja osaamisvaatimukset vain kasvavat jatkuvasti. Tietoa on yhä enemmän saatavilla, mutta aikaa tiedonhankintaan ja oman osaamisen kehittämiseen vain rajallisesti. Tukea oman ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen, omien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen voi kuitenkin saada esimerkiksi erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla, joihin tässä työpajassa tutustutaan.

Toiminnallisessa työpajassa työskennellään ohjatusti oman osaamisen tunnistamisen ja suunnittelun parissa digitaalisesti ja paperilla. Työpaja sisältää tiiviitä alustuksia hyvinvoinnista, kasvumyönteisyydestä ja osaamisen tunnistamisesta sekä jatkuvasta oppimisesta. Alustukset toimivat herätteinä omaan toimintaan. 

Työpajassa osallistuja oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan digitaalista demototeutusta hyödyntäen. Osallistuja rakentaa henkilökohtaista suunnitelmaansa osaamisensa kehittämiseksi ja saa vinkkejä digitaalisista työvälineistä jatkuvaan oppimiseen. Osallistujat pääsevät myös keskustelemaan muiden kiinnostuneiden kanssa opettajien digitaalisesta osaamisen kehittämisestä. 

Työpaja perustuu käynnissä olevaan projektiin, jossa digitaalista valmennustarjontaa testataan yhdessä vahvan koulutuntemuksen ja koulujen toimintakulttuurin valmennusosaamisen kanssa. Työpajassa jaetaan oppeja projektista ja kuntien palautteesta.

Työpaja on myös osa kielitieteellisen väitöskirjatyön aineistonkeruuta. Osallistumalla työpajaan osallistuja antaa suostumuksensa sille, että työpajasta kerätään aineistoa. Aineistoa kerätään luottamuksellisesti ja anonyymisti, ja kaikille osallistujille tarjotaan mahdollisuus tutustua tietosuojailmoitukseen. Työpajan osallistujien yhteystietoja ei missään vaiheessa yhdistetä tutkimusaineistoon. 

Kohderyhmä

Työpaja soveltuu kaikille opettajille kouluasteesta riippumatta. Työpajassa keskitytään opettajan osaamiskenttään, mutta kaikki osaamisen kehittämisestä kiinnostuneet voivat hyötyä työpajasta.

Tavoitteet

Osallistuja

  • oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan digitaalisuutta hyödyntäen

  • työstää omaa osaamisen kehittämisen suunnitelmaansa ohjatusti

  • saa ideoita digitaalisuutta hyödyntävistä työvälineistä jatkuvaan oppimiseen.

Aikataulu

10.00–10.15 Alustus: Hyvinvointi, kasvumyönteisyys ja opettajan laaja-alainen osaaminen

10.15–10.45 Työpaketti 1: Tunnistetaan

  • Oman osaamis- ja vahvuusprofiilin rakentaminen ohjatusti

10.45–11.20 Työpaketti 2: Kartoitetaan

  • Itsensä johtaminen digitaalisessa toimintaympäristössä

  • Jatkuvan oppimisen polun suunnittelun perusteet

  • Työvälineitä jatkuvaan oppimiseen & esimerkkivalmennuksia

Tauko

11.30–12.15 Työpaketti 3: Suunnitellaan

  • 1+6 kuukautta -suunnitelman valmistelua yhdessä ja ohjatusti

12.15–12.30 Loppuyhteenveto

Järjestäjä

Workshopin järjestää Otava Oppimisen palvelut.

Päivämäärä ja aika
keskiviikkona
5. lokakuuta 2022
10.00 13.00 Europe/Helsinki
Sijainti

Scandic Aulanko

Aulangontie 93
13210 Hämeenlinna
Suomi
info@itk-konferenssi.fi
Hanki reittiohjeet
JAA

Selvitä, mitä ihmiset näkevät ja sanovat tästä tapahtumasta, ja liity keskusteluun.