Teknostressin hallinta lähi- ja etäopetustilanteissa

ITK-workshop

ITK-workshop: Teknostressin hallinta lähi- ja etäopetustilanteissa
Vapaa
Myynnit loppuvat 16.04.2024 23.59.59
Määrä

Koronaviruspandemian myötä erilaiset etäopetusratkaisut tulivat sekä opettajille että oppilaille tutuiksi. Vaikka teknologiaa on käytetty kouluissa opetuksen ja oppimisen tukena jo vuosikymmeniä, oli korona-ajan etäopetus kokonaisvaltaisuudessaan aivan omaa luokkaansa. Teknologian ja koulujen valmiuksien kehittyessä onkin ajankohtaista punnita teknologian käytön hyötyjä ja haittoja ja erityisesti sitä, mikä tekee teknologian käytöstä tarkoituksenmukaista.

Teknostressillä viitataan informaatioteknologian käyttöön liittyviin stressikokemuksiin, ja sitä voivat kokea sekä opettajat että oppilaat. Tyypillisesti teknostressiä voi liittyä muun muassa puhelimen ilmoituksiin, ja laitteeseen saapuva informaatiotulva voi tuntua esimerkiksi kuormittavalta. Teknostressi on kuitenkin moniulotteinen ilmiö, ja se voi olla läsnä aina uuden teknologian opettelusta jokapäiväisiin, tuttuihin rutiineihin. Yhdistelemällä teknologiaan, pedagogiikkaan ja positiiviseen psykologiaan liittyvää tietämystä voidaan opettajia ja oppilaita auttaa ymmärtämään teknostressiä paremmin sekä kehittämään keinoja teknostressin hallintaan.

Tämän työpajan tavoitteena on luoda yhdessä opettajien kanssa ymmärrystä opettajien ja oppilaiden kokemasta teknostressistä, sekä keinoista sen hallintaan. Teknologian rajoitteita ja mahdollisuuksia reflektoidaan erityisesti etäopetuksen näkökulmasta. Työpajassa käydään vuoropuhelua tutkijoiden ja opettajien kesken, ja yhdistellään tutkittua tietoa käytännön kokemuksiin. Työpajassa opettajat saavat pedagogisia työkaluja käytännön teknostressin hallitsemiseen ja oppivat miten teknostressiä voidaan oppimistilanteissa käsitellä. 

Kohderyhmä

  • Lukion opettajat

  • Luokanopettajat

  • Peruskoulun aineenopettajat

Työpaja on suunnattu opettajille.

Tavoitteet

Työpajan tavoitteena on luoda yhdessä ymmärrystä opettajien ja oppilaiden kokemasta teknostressistä. Työpajan jälkeen opettajilla on pedagogisia työkaluja ennakoida ja hallita teknostressiä erilaisissa opetustilanteissa. Työpaja toteutetaan osana ERASMUS+ Distance Learning Positification -hanketta.

Aikataulu

Työpajan alustava rakenne:

  1. Mitä on teknostressi ja miten sitä voidaan hallita? (lyhyt alustus)

  2. Opettajien teknostressikokemukset

  3. Hands on – näin hallitset teknostressiä: harjoitteita ja ideoita opetukseen

Järjestäjä

Workshopin järjestää Jyväskylän yliopisto.

Päivämäärä ja aika
keskiviikkona
17. huhtikuuta 2024
14.30 15.45 Europe/Helsinki
Sijainti

Scandic Aulanko

Aulangontie 93
13210 Hämeenlinna
Suomi
info@itk-konferenssi.fi
Hanki reittiohjeet
JAA

Selvitä, mitä ihmiset näkevät ja sanovat tästä tapahtumasta, ja liity keskusteluun.