Omien tehtävien laatiminen ViLLE-ympäristössä

ITK-workshop

Rekisteröitymiset ovat suljettu

Workshop järjestetään Scandic Aulangolla tilassa 36.

ViLLE on yksi Suomen suosituimmista digitaalisista oppimisen apuvälineistä. Nykyisellään järjestelmä on käytössä noin puolessa Suomen peruskouluista, ja rekisteröityneitä oppilaita ja opiskelijoita on yli puoli miljoonaa. Workshopissa tutustutaan ViLLEen ja sen hyödyntämiseen oman opetuksen apuna. Järjestelmästä löytyy valmiit, OPSin mukaiset oppitunnit esimerkiksi matematiikan, äidinkielen, varhennetun englannin tai ohjelmoinnin opetuksen tarpeisiin.

ViLLEstä löytyy yli 100 erilaista tehtävätyyppiä, tuki erilaisille opetusmuodoille kaikilla koulutusasteilla ja erittäin monipuoliset oppimisanalytiikan työkalut, joiden avulla opettaja voi esimerkiksi tunnistaa reaaliajassa oppilaiden oppimiseen liittyviä vaikeuksia. Valmiiden tehtävien lisäksi opettajat voivat helposti tehdä itse uutta oppimateriaalia.

Tässä työpajassa tutustutaan ViLLEn erilaisiin tehtävätyyppeihin ja opettajan itse luomaan sisältöön. Työpajan aluksi käydään läpi hyväksi havaittuja vinkkejä sekä yleisiä ohjeita, minkä jälkeen kukin osallistuja pääsee toteuttamaan omia tehtäviä joko itsenäisesti tai yhdessä kollegan kanssa. Lähtökohdaksi voi ottaa joko olemassa olevan materiaalin muokkaamiseen omaan käyttöön tai kokonaan uusien sisältöjen laatimisen. Kouluttajalta saa vinkkejä myös omien projektien toteuttamiseen.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille koulutusasteille alakoulusta lukioon. Koulutukseen osallistuminen vaatii, että opettajalla on entuudestaan opettajatunnus ViLLE-oppimisympäristöön sekä ainakin jonkin verran kokemusta järjestelmän käytöstä.
Tavoitteet

Työpajan tavoitteena on syventää edistyneiden ViLLE-käyttäjien osaamista sekä tarjota riittävät valmiudet omien tehtäväkokonaisuuksien laatimiseen. Työpajassa käydään läpi yleisimpien tehtävätyyppien käyttö sekä annetaan vinkkejä sopivien tehtävien valintaan. Lisäksi tutustutaan tehtäviin liitettäviin materiaaleihin, kurssikokonaisuuksien hallintaan sekä erilaisiin tapoihin tarkistaa ja pisteyttää tehtäviä. Työpajaan voi osallistua joko valmiin tehtävä- tai kurssi-idean kanssa, jolloin kouluttajalta saa vinkkejä toteutukseen, tai tulla ihan tyhjältä pöydältä kokeilemaan, millaisia harjoituksia eri tehtävätyypeillä saa aikaan.

Työpaja on tarkoitettu opettajille, joille ViLLEn peruskäyttö on tuttua jo entuudestaan. Osallistujilla on mahdollisuus suorittaa työpajan jälkeen maksutta myös ViLLE-asiantuntijan koulutus. Asiantuntijakoulutuksen käyneet voivat perehdyttää lähikollegoitaan ViLLEn käyttöön.

Huom! Tehtävien laatiminen ei onnistu pelkällä puhelimella tai tabletilla eli koulutukseen osallistuvat tarvitsevat mukaansa kannettavan tietokoneen. 
Aikataulu

Session aikana käydään läpi seuraavat asiat:

  • Sähköisten tehtävien hyvät käytänteet

  • Tutustuminen ViLLEn eri tehtävätyyppeihin

  • Valmiiden ViLLE-tehtävien hyödyntäminen ja muokkaus

  • Omien tehtävien ja kurssien laatiminen

  • Vinkkejä eriyttämiseen

  • ViLLEn sähköinen koe

Järjestäjä

Workshopin järjestää Turun yliopisto.

Päivämäärä ja aika
keskiviikkona
5. lokakuuta 2022
10.00 13.00 Europe/Helsinki
Sijainti

Scandic Aulanko

Aulangontie 93
13210 Hämeenlinna
Suomi
info@itk-konferenssi.fi
Hanki reittiohjeet
JAA

Selvitä, mitä ihmiset näkevät ja sanovat tästä tapahtumasta, ja liity keskusteluun.