Näin kloonaan opetukseni ja vapaudun opettajana papukaijaroolista

ITK-workshop

ITK-workshop: Näin kloonaan opetukseni ja vapaudun opettajana papukaijaroolista
Vapaa
Myynnit loppuvat 16.04.2024 23.59.59
Määrä

 
 

Ota työpajaan mukaan oma tietokone tai tabletti.

Tässä työpajassa perehdymme LeaDo-pedagogiikan syntyyn eli ensiksi osallistujat saavat vastauksia, mihin pedagogisiin traditionaalisiin ongelmiin, miksi ja miten opettaja lähti kokeilemalla kehittämään ratkaisuja. Miksi opettaja halusi itsensä oppitunneilla pois oppimisen keskiöstä? Miten opettajan toiminnan muutokset saivat oppilaat aktiivisemmiksi ja hyödyntämään parviälyä? Mitä muutoksia pedagoginen muutos toi toimintakulttuuriin ja oppimisen tukeen? Miten opettaja sai moninkertaistettua resurssinsa ja miksi oppilaiden tulokset, työrauha ja motivaatio paranivat? Kuulet ja näet esimerkkejä eri ikäisten kanssa tehdyistä kokeiluista sekä lasten että opettajien näkökulmista.

Workshopissa pääset testaamaan kokeilujen kautta syntynyttä yleisen tuen hybridisovellusta. Autan sinua löytämään siten itsestäsi uusia resurssivarantoja omaan työhösi. Työpajan jälkeen saat itsellesi kaikki työpajassa syntyneet opetusmateriaalit sähköpostiisi. Workshopin tavoitteena on avata osallistujille uudet näkymät oman toiminnan organisointiin niin, että kiire ja kaaoksen tunne vähenee sekä hallinnan tunne lisääntyy. 


Kohderyhmä

  • Esiopetuksen henkilöstö

  • Luokanopettajat

  • Peruskoulun aineenopettajat

Työpaja on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajille, jotka haluavat etsiä uusia mahdollisuuksia yleisen tuen käytäntöjen kehittämiseen. Työpajaan toivotaan myös rehtoreita, jotka etsivät järkeviä säästökeinoja sekä haluavat auttaa opettajia kehittämään opetuksen yleistä tukea kestävästi kaikille. 

Tavoitteet

Opettaja johdatetaan pienin esimerkkiaskelin traditionaalisesta opettajakeskeisestä mallista oppimisprosessikeskeiseen malliin. Käytännön esimerkit avataan reflektoivalla pohdinnalla, jossa myös oppilaiden kanssa käyty dialogi ja kokemukset tulevat esiin. Opettaja oivaltaa tarvelähtöisen ratkaisuprosessin eli käytännön LEAN-ajattelun opettajuudessa. Opettajalle avataan taustalla vaikuttavat teoreettiset näkemykset ytimekkäästi, koko ajan käytäntöön sitoen. Session tavoitteena on rohkaista opettajia kokeilemalla muuttamaan niitä asioita, joissa omassa luokassa tulee suurimmat haasteet vastaan. Opettaja pääsee koko prosessin mukana katsomaan tuetusti oppimisen ja opettamisen organisointia uusilla "linsseillä". Sessiossa avataan ikään kuin pienet tipuaskeleet tähän muutosprosessiin opettajan ja oppilaiden näkökulmat huomioiden. Tämän kaiken tavoitteena on auttaa opettajaa muotoilemaan työtään siten, että hän saa vapautettua resurssejaan oppilaiden kohtaamiseen ja oppimisen tuen monipuolistamiseen sekä oppilaiden potentiaalin ja parviälyn hyödyntämiseen. 

Aikataulu

10-11 Katse taaksepäin: Lean prosessi traditionaalisesta opettajakeskeisestä opettajuudesta oppimisprosessikeskeiseen asiantuntijavalmentajuuteen - mitä kuoppia ja mutkia toiset voivat välttää?

11-12 Lounas

12-13 Pienin askelin pedagogisen vapauden ja luovuuden vahvistaminen: Tunnistetaan oman työn pedagogiset ja didaktiset elementit oman työn inventaarion kautta (esimerkkien avulla oman työn reflektointi)

13-13.30 Oppilasprojektien esimerkkejä; niissä esiin tulleita odotettuja hyötyjä ja yllätyksiä 

13.30-14.00 Välipala/kahvitauko

15-16.30 Sovellus testiin ja vertaisryhmät (3-4 hlöä) yhdessä ideoimaan omia esimerkkejään tarvelähtöisesti (esim. esiopettajia samaan, yläkoulun matematiikan opettajia samaan jne.) 

16.30 Palautekeskustelu ja jatkotoiveet

Järjestäjä

Workshopin järjestää Coulu Systems Oy.

Päivämäärä ja aika
keskiviikkona
17. huhtikuuta 2024
10.00 17.00 Europe/Helsinki
Sijainti

Scandic Aulanko

Aulangontie 93
13210 Hämeenlinna
Suomi
info@itk-konferenssi.fi
Hanki reittiohjeet
JAA

Selvitä, mitä ihmiset näkevät ja sanovat tästä tapahtumasta, ja liity keskusteluun.